Potrebni saradnici CDP organizaciji u Njujorku

Neprofitna organizacija CDP North America objavljuje konkurs za prijem saradnika u oblasti korporativnog angažovanja u prostorijama organizacije u Njujorku.

OBLAST:

korporativno angažovanje

OPIS

CDP traži saradnike za rad u kancelariji organizacije u Njujorku. Saradnici će formirati i sprovoditi strategije informisanja CDP-a o korporacijama sa najvećim uticajima na životnu sredinu u Sjevernoj Americi. Oni će biti odgovorni za izgradnju odnosa sa investitorima i profesionalcima u oblasti korporativne održivosti. Takođe će diskutovati o temama koje se odnose na prirodne resurse, korporativnu održivost, društveno odgovorno ulaganje i srodne teme. Ključne odgovornosti saradnika su:

• obezbjeđivanje učešća u CDP programima (klimatske promjene, voda i / ili šume) putem telefonskih poziva i e-mail pošte;
• sprovođenje istraživanja kako bi se izgradio poslovni predmet za otkrivanje ciljanih kompanija;
• podrška svim angažovanim inicijativama i pružanje podrške rukovodiocima sektora i liderima CDP tima;
• dokumentovanje svih aktivnosti, uključujući informisanje o praćenju angažovanja.

Radni angažman podrazumijeva skraćeno radno vrijeme od 15 do 20 časova sedmično i kompenzaciju od 13 dolara po satu.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• izražene interpersonalne vještine;
• univerzitetska diploma u relevantnoj ili srodnoj oblasti;
• mogućnost brzog pristupa tehničkim informacijama (kao što je CDP-ova metodologija bodovanja);
• odlične vještine pisanja;
• poznavanje Microsoft Office programa;
• sposobnost prepoznavanja trendova i prilika, kao i fokusiranja na detalje;
• želja i sposobnost za poboljšanje i usmjeravanje procesa kako bi se postigli bolji programski ciljevi;
• sposobnost ispunjavanja rokova pod pritiskom,

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem na e-mail adresu: julia.casciotti@cdp.net. U prilogu poruke je potrebno dostaviti rezime i propratno pismo (sa izraženim interesovanjem za poziciju). Predmet poruke mora biti naslovljen sa “2018 Engagement Fellow Application – [Ime i Prezime]”.

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave su u toku.

VIŠE INFORMACIJA

CDP je međunarodna neprofitna organizacija koja nastoji da podstakne kompanije i vlade da smanje emitovanje štetnih i gasova sa efektom staklene bašte, štite vodne resurse i šume.

Detaljnije: Potrebni saradnici CDP organizaciji u Njujorku