Transatlantske liderske stipendije za mlade

YTILI – Transatlantska inicijativa za inovacije, podržana od strane američkog Stejt dipartmenta i Maršal fondacije, poziva mlade da se pridruže programu mladih preduzetnika čiji je cilj proširiti saradnju na transatlanski nivo.

OBLAST:

Preduzetništvo, biznis.

OPIS

Program nudi mogućnost sticanja radnog iskustva i poslovnih veza. Kandidatima je omogućen rad sa mentorima iz SAD i Evrope, kao i izučavanje konteksta, uslova i načina poslovanja i preduzetništva u SAD-u. Sedamdeset mladih lidera iz Evrope učestvovaće u nizu aktivnosti u saradnji sa mentorima čiji je cilj uspostavljanje komercijalnih i društvenih projekata u njihovim matičnim zemljama.

USLOVI

Nije navedeno.

NAČIN PRIJAVE

Za prijavu je neophodno popuniti aplikaciju koja se nalazi na linku.

ROK ZA PRIJAVU

2. mart 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više detalja posjetite oglas na sledećem linku

http://www.edu-active.com/fellowship/2018/jan/29/call-applications-young-transatlantic-innovative-l.html