Američki koledž za hirurge nudi stipendiju

Američki koledž za hirurge nudi stipendiju studentima-hirurzima iz cijelog svijeta zainteresovanih za učestvovanje u nastavi i istraživanjima u SAD-u i Kanadi.

OBLAST:

Medicina

OPIS

Stipendija u iznosu od 10.000 dolara omogućava učenicima da posjećuju kliničke, nastavne i istraživačke aktivnosti u SAD-u i Kanadi, te da učestvuju u obrazovnim aktivnostima na Kliničkom kongresu Američkog koledža za hirurge.

USLOVI

Da bi se prijavio kandidat mora imati najmanje 35 godina, biti diplomirani student medicine koji je prošao obuku za hirurga, te bio dio hirurške obuke, prakse ili istraživanja u periodu od najmanje godinu dana u mjestu svog obrazovanja odnosno prebivališta. Aplikanti šalju listu svih svojih naučnih publikacija i sa nje odabiraju tri publikacije koje žele priložiti. Neophodna su i tri pisma preporuke, od kojih jedno mora biti napisano od strane predsjedavajućeg odsjeka na kojem su nosioci akademskog zvanja, ili alternativno saradnika Američkog koledža za hirurge.

NAČIN PRIJAVE

Kandidati ispunjavaju formular dostupan na linku (treći link po redu), pa potom šalju na mejl adresu naznačenu u samom formularu.

ROK ZA PRIJAVU:

3. jul 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija o ovoj stipendiji posjetite zvanično obavještenje Američkog koledža za hirurge na linku.