mladiinfo

Bečelor stipendije Humber univerziteta u Torontu

Univerzitet Humber u Torontu objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava studiranje u toj instituciji.

 

OBLASTI:

 

Biznis, informacione tehnologije, zdravstvene nauke, vizuelne umjetnosti, i mnoge druge oblasti.

 

OPIS

 

Univerzitet dodjeljuje pune i djelimične stipendije koje se mogu obnavljati. U okviru programa aplikantima su dostupne dvije stipendije koje pokrivaju sve troškove studiranja i jedna stipendija u iznosu od 5000 dolara, za aplikante koji svoje studije namjeravaju da počnu u septembru 2018. godine. Pored toga dostupna je i jedna stipendija koja pokriva sve troškove studiranja i stipendija u iznosu od 5000 dolara za aplikante koji namjeravaju da počnu svoje studije u januaru 2019. godine.

 

USLOVI

 

Program je namjenjen studentima koji se upisuju na osnovne studije u nekoj od gore navedenih oblasti. Prijave će se razmatrati na osnovu uspjeha u dosadašnjem školovanju, društvenog zalaganja, reference i izjave o interesovanju. Za studente koji obnavljaju stipendiju uslov je prosjek od najmanje 75%.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Da bi aplikanti ostvarili pravo na stipendiju moraju biti prvo primljeni na studijski program za koji su se prijavili. Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu univerziteta.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

19. maj 2018. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Univerzitet Humber je osnovan 1967. godine i finansira se iz državnog budžeta. Detaljne informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu univerziteta: Bečelor stipendije Humber univerziteta u Torontu