mladiinfo

Boehringer Ingelheim Fonds dodjeljuje PhD stipendije u Evropi

Boehringer Ingelheim Fonds (Fondacija za osnovna istraživanja u oblasti biomedicine) poziva sve istaknute mlade naučnike da se prijave za stipendiju za doktorske studije.

 

OBLAST:

biomedicina

OPIS

Ova stipendija se dodjeljuje evropskim građanima koji rade u Evropi ili inostranstvu, kao i državljanima zemalja izvan Evrope koji imaju namjeru da svoje doktorske studije pohađaju u Evropi u okviru projekta koji traje približno tri godine u vodećoj međunarodnoj laboratoriji. Stipendija se sastoji od konkurentske mjesečne stipendije koja se inicijalno odobrava na dvije godine i koja se može produžiti na još 12 mjeseci. Podržano je i učešće na međunarodnim naučnim konferencijama. Pored toga, dobitnicima stipendija se nudi lična podrška, seminari za diskusiju o njihovim projektima, komunikacijski treninzi i drugo.

USLOVI

Pored navedenog, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće kriterijume: ne smiju biti stariji od 27 godina, projekat PhD studija mora biti eksperimentalan u polju osnovnih istraživanja iz oblasti biomedicine i usmjeren na proučavanje osnovnih bioloških fenomena ljudskog života i sticanje novih naučnih znanja, moraju posjedovati diplomu, bečelor, master ili njima ekvivalentne diplome.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se vrše elektronskim putem, pri čemu se mora dostaviti potrebna dokumentacija na engleskom jeziku: pet dvostranih kopija, naziv i rezime doktorske teze, detaljna prezentacija PhD projekta, razlozi za rad u određenoj grupi, rezime finalne eksperimentalne teze iz prethodno završenih studija, lista objavljenih publikacija, fotokopije sertifikata svih akademskih kvalifikacija i potvrde o stručnom obrazovanju koje je prethodilo univerzitetu (hronološki poređani), fotokopije kvalifikacija za upis na univerzitet, pismo preporuke od strane mentora PhD teze i pismo preporuke od strane mentora prethodno stečene diplome.

ROK ZA PRIJAVU:

prvi februar, prvi jun i prvi oktobar svake godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije: Boehringer Ingelheim Fonds dodjeljuje PhD stipendije u Evropi