na slici je poster za poziv za novinare

Budite novinari na projektu o kriminalu i korupciji

NVO Mladiinfo Montenegro zapošljava dvije osobe koje će raditi na projektu “Building Resilience Through Information”, čiji je cilj da utiče na smanjenje kriminala i korupcije među mladima u Nikšiću kroz podizanje svijesti, a jedan od načina za to biće uključivanje mladih koristeći medije kao alat za to.


Osobe koje budu odabrane da rade na projektu kao novinari biće obučene kako da identifikuju, otkriju, spriječe i prijave korupciju i kriminal. Nakon obuke biće aktivni učesnici i oni će uticati na promjenu. Stečena znanja koristiće i dijeliti radom na izradi različitih tekstova o kriminalu i korupciji (vox populi, intervjui, članci) koji će biti objavljeni na veb portalu www.mladiniksica.me i njegovim društvenim mrežama i kroz organizovanje radionica sa mladima iz Nikšića kojima će prenijeti stečena znanja i informacije o antikorupciji.
Da biste se prijavili nije potrebno da ste novinar/ka.
Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacionu formu na ovom linku: https://forms.gle/UWUBbG1bDugRbRsc8
Rok za prijavu je 12.07.2023. Za više informacija možete pisati na mladiinfomontenegro@gmail.com ili u DM.