COODB kursevi u Podgorici

Centar za obrazovanje i odgoj Don Boško (COODB) u Podgorici aktivan je na polju obrazovanja i kroz organizaciju kurseva (računara, stranih jezika, kuvanja) koji traju 78 školskih časova i organizuju se dva puta godišnje. Svi kursevi se odvijaju dva puta sedmično u trajanju od dva školska časa.

Na ovim kursevima učesnici, mladi i odrasli, mogu obnoviti i proširiti svoja znanja u različitim oblastima i na taj način se bolje pripremiti za zanimanje koje im predstoji. Otvoreni su kako za mlade tako i odrasle.
Polaznici kurseva jezika rade po unaprijed utvrđenom nastavnom planu i programu, kroz tematske cjeline i gramatičku obradu, i pritom unaprijeđuju vještine razumijevanja, pisanja, čitanja i govora tj. komunikacije. Ponuđeni kursevi su: ‘
-engleski jezik (program je koncipiran u skladu sa Oksfordovom edicijom: New Headway od nivoa A1 do B2+), poslovni engleski (podijeljen po nivoima od početnog B1 do B2+; za upis na kurs potrebno je da polaznik solidno vlada opštim engleskim jezikom (nivo B1.2) a cijena kursa iznosi 170 eura za troipomjesečno izvođenje kursa), njemački jezik (od A1 do B1 nivoa), italijanski jezik (od A1 do B1+ nivoa), španski jezik (nivoi A1 i A2), engleski za maturante (priprema za polaganje engleskog na eksternoj maturi), intenzivni njemački (A1-B2; jedan nivo kursa traje 80 školskih časova a cijena jednog nivoa kursa za grupu od pet polaznika i više košta 170 eura, četiri polaznika 200 eura a tri polaznika 260 eura).

Više informacija se može naći na:

http://www.donbosko.me/kursevi?fref=gc&dti=1280986168594259