mladiinfo

Pripravnički program CREST centra u Indiji

Centar istraživanja i obrazovanja za društvenu transformaciju u Indiji (Centre for Research & Education for Social Transformation-CREST) poziva međunarodne kandidate da se prijave za pripravnički program iz oblasti društvenih nauka u indijskoj državi Kerali.

OBLAST:

obrazovanje

OPIS

Pripravnički staž je namijenjen za dvije osobe i dostupan je za period u trajanju od tri do četiri mjeseca, sa početkom u januaru 2018. godine. Pripravnici će raditi sa grupom od 40 diplomaca iz Dalit/Adivasi i manjinskim zajednicama Kerale koji pohađaju postdiplomski kurs za profesionalni razvoj na CREST-u.
Budući pripravnici će imati sljedeće odgovornosti:

– pomoć pri sprovođenju postdiplomskog kursa za profesionalni razvoj;
– priprema kratkih eseja o temama vezanim za pitanja Dalit/Adivasi;
– podrška učenicima u grupnim projektima;
– održavanje časova malim grupama studenata;
– razvoj programa koji se odnose na visoko obrazovanje zajednica Dalit/Adivasi u Indiji.
Program ne pokriva troškove međunarodnih/lokalnih putovanja. Odabrani kandidati će biti smješteni u Kalkuti, a biće im obezbijeđena naknada u iznosu od 180 dolara za troškove ishrane, dok će troškovi smještaja biti pokriveni samo za pripadnice ženskog pola.

USLOVI

Mogu se prijaviti samo međunarodni kandidati. Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– kandidat je student osnovnih/postdiplomskih studija iz oblasti društvenih nauka na akreditovanoj instituciji van Indije;
– kandidat ima odlične komunikacione vještine;
– kandidat ima dobro znanje engleskog jezika;
– kandidat je sposoban za timski rad i da vodi manju grupu studenata;

NAČIN PRIJAVE

Da bi se prijavili za pripravnički program, kandidati moraju dostaviti svoje propratno pismo i CV na email: crest.calicut@gmail.com. Takođe, jedna preporuka mora biti dostavljena direktno profesoru D.D.Nampoothira, izvršnom direktoru CREST-a, na e-mail adresu: ddnampoothiri@gmail.com.

Za više informacija o stažiranju kandidati se mogu obratiti koordinatoru programa za saradnju CREST-a, Vinod Krishnan, na e-mail adresu: vinodkrishnan@msn.com.

ROK ZA PRIJAVU:

20. novembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

CREST je autonomna institucija koja se bavi istraživačkim i obrazovnim programima koji se odnose na zajednice Indije.

Detaljnije: Pripravnički program CREST centra u Indiji