Parlamentarna skupština OSCE-a traži pripravnika

Međunarodni sekreterijat Parlamentarne skupštine OSCE-a objavljuje poziv za pripravnika u ovom međunarodnom tijelu.

OBLAST:

Pravo, političke nauke i međunarodni odnosi.

OPIS

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da sprovedu svoja istraživanja u Kopenhagenu ili Beču. Svake godine dodjeljuje se osam ili devet stipendija. U okviru programa aplikanti imaju sljedeće zadatke:
• Sprovođenje istraživanja koja su u datom trenutku neophodni skupštini i pomaganje svijim nadređenima;
• Pripremanje izvještaja za parlamentarne delegacije;
• Pomaganje u planiranju i sprovođenju sastanaka Skupštine;
• Pripremu nacrta govora i izjava kao i pisanje radova o posebnim projektima Sekretarijata skupštine;
• Pomaganje u svakodnevnim drugim aktivnostima Skupštine.

U okviru programa aplikantima će biti pokriveni troškovi smještaja a pored toga dobiće mjesečnu stipendiju u iznosu od 564 eura, a stipendije se dodjeljuju za period od šest mjeseci.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na diplomske studije, a koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• Da imaju između 21 i 25 godina života;
• Da posjeduju dobre akademske rezultate i dobar istraživački potencijal;
• Da posjeduju interesovanje za politiku Sovjetskog savjeta;
• Dobro poznavanje rada na računaru;
• Da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju dostaviti: kompletno popunjenu aplikacionu formu, biografiju, kratko propratno pismo, transkript ocjena sa prethodnog nivoa studija, dva pisma preporuke i nedavnu biografiju. Aplikacionu formu aplikanti mogu naći na sljedećem linku.

ROK ZA PRIJAVU:

Prvi maj 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sljedećem linku.