mladiinfo

Doktorska istraživanja na Max Planck institutu

Odsjek za biogeohemiju (BGI) sa Max Planck instituta za biogeohemiju objavljuje konkurs za mjesto na doktorskom programu za istraživanja studentima koji žele da sprovode PhD projekat na Max Planck institutu u Njemačkoj.

OBLAST:

ekologija, biologija, fizika, kvantitivna biologija,primijenjena matematika

OPIS

U okviru programa, otvorena je pozicija za PhD kandidata za istraživanje u oblasti Modeliranja dinamike organske materije tla. Istraživanja će biti fokusirana na dvije oblasti:
– efekti navodnjavanja zemljišta
– nutritivni ciklusi tla.

U okviru PhD pozicije, grant je predviđen za finansiranje tri godine istraživanja sa značajnom platom za PhD kandidate.

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati sa master diplomom iz relevantnih oblasti i odličnim programerskim vještinama. Poželjno je da kandidat ima dobre komunikacijske i organizacione vještine, a obavezan je napredan nivo znanja engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem na email adresu: szaehle@bgc-jena.mpg.de. Svaka prijava mora sadržati:
– pismo zainteresovanog kandidata
– radnu biografiju
– informacije sa kontakt podacima dva lica za preporuke.

Navedenu dokumentaciju je moguće dostaviti i putem pošte na adresu Instituta: S. Zaehle, Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Postfach 10 01 64, 07701 Jena, Germany.

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave su u toku.

VIŠE INFORMACIJA

Istraživanje grupe terestričke biosfere (TBM) u odeljenju BGI fokusira se na razvoj i evaluaciju velikih terestričkih modela biosfere, a posebno na značaj biogeohemijskih ciklusa hranljivih materija za povratne informacije o zemljištu i klimi. Važno pitanje u ovom kontekstu je stabilnost organske materije tla pod promenljivim uslovima životne sredine.

Cilj odsjeka je postizanje boljeg zastupanja nutritivnih i efekata vlage na skladištenje ugljenika u tlu.

Detaljnije: Doktorska istraživanja na Max Planck institutu

Iz oblasti fizike preporučujemo i NASA stipendije za postdoktorska istraživanja

Comments are closed.