mladiinfo

Doktorska stipendija u Idex kompaniji u Indiji

Kompanija Idex iz Indije objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava radnu praksu u predstavništvu te kompanije u Indiji, Mumbaiju i Bnagalori.

OBLAST:

biznis, socijalno preduzetništvo

OPIS

U okviru programa aplikanti će sticati znanja rada na tržištu koje je u procesu razvoja, radeći sa preduzećima koja imaju kako lokalni tako i globalni uticaj. Maksimalno trajanje programa je šest mjeseci. Dodjeljuju se stipendije u iznosu od 85 do 125 dolara koje dijelimično pokrivaju troškove života, a za ostale životne troškove koji prevazilaze taj iznos je odgovoran sam aplikant. U okviru programa aplikanti nemaju obavezu traženja smještaja, odnosno smještaj im je obezbijeđen samim programom, a aplikanti ne snose troškove smještaja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na doktorske studije u gore navedenoj oblasti i koji ispunjavaju sljedeće uslove:
– da posjeduju bečelor i master diplomu u gore navedenoj oblasti;
– da imaju sposobnost rada pod visokim pritiskom;
– da imaju dobro znanje engleskog;
– da imaju mogućnost da legalno borave u Indiji;
– najmanje jednu do tri godine radnog iskustva;
– dobre vještine slušanja i komuniciranja;
– da posjeduju liderske vještine;
– da ih interesuje socijalno preduzetništvo i da imaju volju da unaprijede kvalitet života socijalno ugroženog stanovništva;
– da posjeduju sposobnost i želju da rade u novom i izazovnom okruženju;
– da imaju veliku želju da rade na tržištu koje je u razvoju;
– da imaju sposobnost dobrog adaptiranja na novo okruženje;
– da imaju želju da razviju svoje profesionalne i lične vještine.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju da popune onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na linku:
Prijavni formular.

ROK ZA PRIJAVU:

15. mart 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Misija programa je razvoj socijalnog preduzetni[tva kao novog talasa razvoja ekonomije koji ima za cilj da pomogne preduze’ima čiji je fokus rada unapređenje kvaliteta života ljudi širom svijeta. Program je prvi put organizovan 2010. godine.
Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sljedećem linku:
Doktorska stipendija u Idex kompaniji u Indiji….