Doktorska stipendija u oblasti prirodnih nauka

Max Planck istraživačka škola u Njemačkoj poziva vas da se prijavite za stipendiju namijenjenu doktorskim studijama u toj instituciji.

OBLAST:

• Biofizika;
• Biohemija i strukturna biologija;
• Bioinformatika i računarska biologija;
• Molekuralna i ćelijska biologija;
• Razvojna biologija i genetika;
• Genomika i proteomika;
• Nauka o mikrobiomu;
• Evolucijska biologija i ekologija.

OPIS

U okviru programa aplikanti će imati priliku da steknu istraživačko iskustvo u nekoj od gore navedenih oblasti. U okviru programa dodjeljuju se stipendije za period od tri godine koje pokrivaju sve troškove studiranja.

USLOVI

Pravo da se priajve imaju aplikanti koji se upisuju na doktorske studije a koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• Da posjeduju master diplomu ili neki drugi ekvivalent u oblasti prirodnih nauka;
• Da posjeduju dobar akademski potencijal;
• Da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na sljedećem linku.

ROK ZA PRIJAVU:

18. februar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu institucije.