Doktorske studije na univerzitetu u Holandiji 

Institut za visoko-energetsku fiziku Univerziteta u Amsterdamu poziva zainteresovane da se prijave za doktorske studije u sklopu programa fizike neutrina sa teleskopom dubokomorskog neutrina. Stipendije su namijenjene za međunarodne studente.

Cilj ovog programa je povećati osjetljivost detektora ORCA na hijerarhiju mase neutrina i druge parametre oscilovanja. Cilj je takođe razumjeti neutrino interakcije u energetskom regionu od 1-10 GeV.

Sve prijave treba da sadrže biografiju, motivaciono pismo u kojem ćete navesti istraživačke interese, kao i listu univerzitetskih kurseva koji vas interesuju.

Zainteresovani moraju imati magistarsku diplomu u oblasti fizike, pozadinu u fizici čestica i odlično znanje engleskog jezika.

Krajnji rok za prijavu je četvrti septembar 2017. godine.

Više informacija: http://www.uva.nl/…/17-332-phd-candidate-neutrino….