mladiinfo

EDUFI stipendije za doktorske studije u Finskoj

Finska nacionalna agencija za obrazovanje (The Finnish National Agency for Education – EDUFI) nudi niz programa stipendiranja za istraživanja na doktorskim studijama. 

 

OBLAST:

bilo kojoj akademskoj oblasti u okviru izabranog univerziteta.

OPIS:

Istraživač koji namjerava da posjeti određeni univerzitet u Finskoj, mora imati već uspostavljene kontakte s finskim univezitetom. Ukoliko odsjek na finskom univerzitetu želi da bude kandidatov domaćin, on može prijaviti kandidata za EDUFI doktorsku stipendiju u kandidatovo ime, što znači da se kao “aplikant” u programu EDUFI stipendija za doktorske studije može javiti samo finski univerzitet. Period stipendiranja može trajati od 3 do 12 mjeseci. Mjesečna vrijednost stipendije je 1500 eura i namijenjena je za pokrivanje troškova života u Finskoj za jednu osobu, a ne obuhvata troškove smještaja i povratnog putovanja do Finske i obratno. Ukoliko kandidat prima EDUFI stipendiju 12 mjeseci, nakon tog perioda mora potražiti druge izvore finansiranja za preostali period njegovih studija/istraživanja.

USLOV

Za ove stipendije mogu se prijaviti i kandidati koji su na doktorskim studijama ili koji rade na istraživanju za doktorsku disertaciju na nekom stranom univerzitetu, a posjećuju neki od finskih univerziteta, pod uslovom da motivaciono pismo odsjeka domaćina finskog univerziteta predstavlja izuzetno dobru osnovu. 

NAČIN PRIJAVE

Kandidati moraju preuzeti obrazac za prijavljivanje sa zvaničnog portala. Pored navedenog, potrebno je dostaviti i sljedeća dokumenta: motivaciono pismo kandidata (univerziteta domaćina) sa jednom stranom teksta, radnu biografiju, plan istraživanja (od tri do pet strana). Dvije odštampane i potpisane kopije prijave sa svim potrebnim pratećim dokumentima kandidat dostavlja na adresu: Finska nacionalna agencija za obrazovanje (EDUFI), PO Bok 380, 00531 Helsinki. Koverta mora biti označena sa “EDUFI stipendije”.

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave se mogu dostaviti 5 mjeseci prije predviđenog perioda stipendiranja.

VIŠE INFROMACIJA

Detaljnije: EDUFI stipendije za doktorske studije u Finskoj