mladiinfo

ERC – TechEvo stipendije za doktorske studije u Dablinu

Univerzitetski koledž u Dablinu dodjeljuje ERC – TechEvo stipendije kandidatima širom svijeta koji žele da upišu doktorske studije u Laboratoriji za prostornu dinamiku u Irskoj.

OBLAST:

prostorna dinamika

OPIS

Stipendijski program je dio projekta Evropskog istraživačkog vijeća (ERC) pod nazivom “Tehnološka evolucija u regionalnim ekonomijama” (TechEvo). Projekat ERC – TechEvo ima za cilj da istraži kako specifične regionalne sposobnosti znanja utiču na evoluciju lokalnih tehnoloških putanja i na taj način oblikuju geografiju ekonomskog napretka.

Dodjeljuju se dvije ERC – TechEvo stipendije kandidatima koji žele da upišu četvorogodišnje PhD studije i vrše svoja istraživanja u Laboratoriji za prostornu dinamiku u Dablinu. Stipendije u potpunosti pokrivaju sve troškove cjelokupnih PhD studija. Odabrani kandidati će dobiti stipendiju u iznosu od 31.500 eura / 28. 000 funti godišnje koji pokriva troškove školarine i ostale relevantne troškove.

Kandidati se mogu prijaviti za jedan od ponuđenih projekata:

1. Teritorijalna i sektorska inovacija i evaluacija i analiza naučne i tehnološke politike;
2. Spoj između karakteristika specifičnih za mjesto i evolucijske putanje tehnologije i industrijskih sektora;
3. Prostorni i sektorski putevi proizvodnje i pridruživanja znanja sa fokusom na stvarnu vrijednost (ekonomsku i društvenu) znanja.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju domaći i inostrani kandidati koji imaju master diplomu iz relevantne oblasti. Kvalifikovani kandidati ispunjavaju sljedeće uslove:

• prethodno poznavanje i interesovanje za teorije inovacija i tehnoloških promjena;
• iskustvo u kvantitativnim metodama i tehnikama analize;
• iskustvo sa prostornim (ekonometrijskim) metodama analize i stručnost u analizi velikih društveno-ekonomskih i / ili mikro podataka;
• poželjne su (ali nijesu neophodne) vještine za programiranje (R, Java, Python, itd.) i prethodna obuka u softverskim programima – statističkim (SPSS, STATA, SAS), prostornim (GIS) i analiza društvenih mreža (UCI, Pajek, Gephi);
• odlične pisane vještine za istraživačke radove i vještine planiranja;
• dobre komunikacione vještine i odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem na email adresu: dieter.kogler@ucd.ie. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

• detaljan CV;
• univerzitetski transkripti (bečelor i master);
• imena dva stručna lica za preporuku;
• master teza i / ili bilo koje druge publikacije (URL ili PDF);
• motivaciono pismo (najviše dvije strane, prored 1).

ROK ZA PRIJAVU:

22. januar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Laboratorija za prostornu dinamiku je osnovana sa ciljem da pruži napredak u analizi inovativnih procesa, uticaja na okolinu, obrazaca evolucije i strukturnih promjena u gradovima, kao i da doprinese područjima regionalnih studija na presjeku socio-ekonomskih i ekoloških procesa i ekonomskog razvoja.

Detaljnije: ERC – TechEvo stipendije za doktorske studije u Dablinu