mladiinfo

Postdiplomske studije na Evropskom univerzitetskom institutu EUI

Evropski univerzitetski institut EUI dodjeljuje određen broj grantova PhD studentima koji žele da rade na svojim istraživanjima i učestvuju u naprednoj akademskoj obuci na tom Institutu u Firenci.

OBLAST:

istorija i civilizacija, ekonomija, pravo, političke i društvene nauke

OPIS

Period istraživanja može trajati od jedne do tri godine, u zavisnosti od oblasti ili u izuzetnim slučajevima, jednu ili dvije godine doktorske obuke na Institutu prije odbrane doktorske disertacije na matičnom univerzitetu.

USLOVI

Mogu se prijaviti međunarodni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– kandidat ima adekvatno znanje dva službena jezika Evropske unije
– kandidat mora dati prijedlog određene teze projekta u okviru istraživačkih oblasti koje pokriva Institut
– kandidat ima magistarsku diplomu.

NAČIN PRIJAVE

Kandidati koji žele da se prijave za stipendiju moraju popuniti onlajn prijavni obrazac u okviru kojeg se dostavlja sljedeća dokumentacija:

– CV (1-2 strane)
– prijedlog istraživanja (za studije prava, istorije i političkih nauka – 2 500 riječi; za studije ekonomije – 1 500 riječi)
– transkripti najskorije diplome sa položenim ispitima, ocjenama i konačnom ocjenom, kao i prethodno stečenih diploma
– GRE rezultati testova sa adekvatnim rezultatima.

ROK ZA PRIJAVU:

31. januar na godišnjem nivou.

VIŠE INFORMACIJA

Evropski univerzitetski institut (EUI) u Firenci je međunarodni postdiplomski i postdoktorski nastavni i istraživački institut osnovan od strane država članica Evropske unije koji doprinosi kulturnom i naučnom razvoju društvenih nauka u evropskoj perspektivi. EUI obavlja fundamentalna, uporedna i istraživanja zajednice.

Detaljnije: Postdiplomske studije na Evropskom univerzitetskom institutu