EVS u Lapin Liikunta ry u Finskoj

Lapin Liikunta ry iz Finske objavljuje poziv za EVS volonterski program koji će se održati u toj instituciji.


OBLAST:


sport i zdravi stilovi života.

OPIS

U okviru programa aplikanti će imati priliku da budu dio tima organizacije i rade na svim aktivnostima koje se sprovode. Za vrijeme volontiranja aplikanti će imati kompletnu podršku i mentorstvo od kompletnog tima organizacije. Kao dio programa aplikanti će raditi sa djecom na njihovoj sportskoj edukaciji. Volonteri će raditi na sljedećim aktivnostima:
• treniranje sa djecom;
• planiranje viježbi;
• učestvovanje u finskim tradicionalnim sportovima;
• planiranje i učestvovanje u sportskim događajima i turnirima.

U okviru programa aplikantima će biti pokriveni troškovi putovanja, smiještaja i ishrane. Program počinje u avgustu tekuće do avgusta sljedeće godine.

USLOVI

Pravo da se prijavi ima šest volontera iz svih zemalja sa evropskog kontinenta. Idealan aplikant treba da posjeduje sljedeće osobine:
• mora da posjeduje interesovanje za sport;
• da posjeduje interesovanje za planiranje sportskih događaja i projekata;
• da je kreativan;
• da posjeduje dobre viještine timskog rada;
• da je spreman da uči i stekne nove viještine;
• da posjeduje interesovanje za finsku kulturu;
• da posjeduje dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu uz koju treba dostaviti CV zajedno sa fotografijom i motivacionim pismom. Sva navedena dokumenta treba dostaviti na engleskom jeziku.

ROK ZA PRIJAVU:

29. mart 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA


Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sljedećem linku:

EVS u Lapin Liikunta ry u Finskoj