Forum mladih zapadnog Balkana i Evropske Unije u Trstu

„Connecting Youth – Moving Forward” forum je koji ima za cilj da poveže 6o članova omladinskih ili studentskih organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana i Evropske Unije koji su uključeni u omladisku politiku i stimuliču omladinski rad u Zapadnom Balkanu.

Forum će se fokusirati na teme o mobilnosti, širenju horizonta, razmjenama, društvenoj inkluziji, učešću mladih, preduzetništvu kao i o prevazilaženju stereotipa.
Prednost prilikom apliciranja imaće mladi koji su članovi omladinskih ili studentskih organizacija ili su več učestvovali na prethodnom forumu u Ljubljani, dok če učešće biti besplatno.
Način prijavljivanja je onlajn, a svoje aplikacije kandidati moraju poslati do 11-12. jula 2017. godine.
Za više informacija posjetite sajt: https://www.salto-youth.net/…/connecting-youth-moving…/