mladiinfo

Gauss grantovi Instituta Max Planck u Njemačkoj

Max Planck Institut za dinamiku i samoorganizaciju (MPI – DS) dodjeljuje Gauss grantove kandidatima širom svijeta koji žele da sprovode postdoktorska istraživanja na tom Institutu u Njemačkoj.

OBLAST:

dinamika živih sistema iz fizičke perspektive

OPIS

Dodjeljuju se grantovi koji pokrivaju sve troškove tokom dvogodišnjeg boravka u Njemačkoj. Dva najbolja kandidata će izvoditi istraživanja u oblasti fizike žive materije i imaće slobodu da se uključe u bilo koji aktivni istraživački prostor na odjeljenju. Istraživanja će imati za cilj da proučavaju složenu dinamiku živih sistema.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• posjeduju doktorat u oblasti teorijske fizike, primijenjene matematike ili drugih srodnih oblasti:
• imaju prethodno znanje u oblasti neujednačene statističke fizike bioloških sistema mekih materija;
• imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti onlajn prijavni obrazac na:
Prijavni obrazac. Prethodno je neophodno pripremiti sljedeću dokumentaciju:

• CV;
• listu objavljenih publikacija;
• izjavu o interesovanjima za istraživanje (opis predloženog istraživanja, opis prošlih i trenutnih istraživanja, itd);
• dvije preporuke.

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave su u toku.

VIŠE INFORMACIJA

Max Planck Institut za dinamiku i samoorganizaciju (MPI-DS) u Njemačkoj je međunarodno i interdisciplinarno okruženje za eksperimentalna i teorijska fundamentalna naučna istraživanja.

Detaljnije: Gauss grantovi Instituta Max Planck u Njemačkoj