mladiinfo

Grantovi za oblast kreativnog pisanja u Engleskoj

University of East Anglia iz Velike Britanije dodjeljuje David T. K. Wong grantove piscima iz zemalja širom svijeta koji žele da pišu o Dalekom istoku u toku jednogodišnjeg boravka na tom Univerzitetu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

OBLAST:

kreativno pisanje

OPIS

U okviru programa, aplikantima se daje mogućnost da provedu jednu godinu na East Anglia univerzitetu i steknu i nadograde vještine u oblasti kreativnog pisanja. Grantovi se dodjeljuju u iznosu od 26.000 funti, a dobitnici grantova će postati članovi Škole za književnost, dramu i kreativno pisanje. Odabrani kandidati će biti dio Škole u periodu od devet mjeseci u kampusu, a troškove smještaja će pokriti kandidati od iznosa koji je dodjeljen grantom. Od aplikanata se očekuje da objave jedan rad mentoru koji im je dodjeljen i da učestvuju na istraživačkim seminarima koji se bave kreativnim pisanjem.

USLOVI

Pravo na prijavu imaju pisci iz cijelog svijeta – afirmisani ili neafirmisani.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose putem pošte na adresu: Fellowship Administrator
The David T.K. Wong Fellowship
School of Literature, Drama and Creative Writing
University of East Anglia
Norwich Research Park
Norwich, NR4 7TJ
United Kingdom. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

• popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti sa: Prijavni obrazac;
• primjerak neobjavljenog rada od najviše 2.500 riječi (uključujući i riječi sa prve stranice) koji mora biti napisan na engleskom jeziku; rad mora biti odštampan (jednostrano, sa proredom). Aplikanti su dužni da plate troškove prijave u iznosu od 10 funti i dostave potvrdu o istom.

ROK ZA PRIJAVU:

30. januar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Univerzitet East Anglia – UEA je javni istraživački univerzitet u Norviču, Engleska. Osnovan 1963. godine u kampusu koji se prostire na 320 ari (130 hektara) zapadno od centra grada, univerzitet ima četiri fakulteta i 26 škola.

Detaljnije: Grantovi za oblast kreativnog pisanja u Engleskoj