HR partners organizovao trening o pregovaračkim vještinama

Kompanija HR partners organizovala je 20.02.2018. u Rise Up trening centru jednodnevni seminar koji je održao Dragiša Ristovski, osnivač i direktor D.R Gilbert centar grupe i D.R. Gilbert consultinga.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa vještinama pregovaranja do većeg profita i boljih odnosa sa kupcima i dobavljačima. Takođe su naučili najefikasnije tehnike pregovaranja, da prepoznaju zamke u pregovaračkom procesu i uspješno im se suprotstave, ovladaju sa deset izvora uticaja, nauče da bolje upravljaju svojim emocijama u pregovaračkom procesu kao i da povećaju uticaj na sagovornika. Imali su priliku da se upoznaju sa pregovaračkim stilovima kako bi svoj stil na adekvatan način prilagodili drugoj strani.

“Sposobnost pregovaranja zapravo je najcjenjenija menadžerska vještina ali bitno je znati suštinsku razliku između prodaje i pregovaranja. Prodaja zapravo predstavlja privlačenje samih kupaca, dok je pregovaranje proces definisanja uslova saradnje“, kazao je Ristovski.

U pregovaranju postoji više faza od kojih svaka ima svoje karakteristike, a počinje od otvaranja razgovora, postavljanja scene, otpočinjanja pregovora, momenta krize i dogovora.

„Osnovni pregovarački postulat zove se tante za kukuriku, što znači da vrhunski pregovarači moraju nešto prvo dati da bi imali pravo da traže nešto za uzvrat“, kazao je Dragiša Ristovski.

 

Pregovaranje je zapravo komunikacija koja ima za cilj donošenje zajedničke odluke, one oko koje će se obje strane usaglasiti, to je proces u toku kojeg dobijamo ono što želimo od druge strane, tako što joj dajemo ono što ona želi.

Na seminaru su učesnici imali priliku da čuju mnogo korisnih savjeta kakav stav zauzeti u odnosu na to sa kakvim se tipom pregovarača srećemo. Zlatno pravilo u pregovaranju je da pregovarač prilagođava svoj pristup pregovaračkom stilu druge strane. Kod pregovaranja je bitno stvarati partnere i ono treba da bude alat da zaštitimo interese i da istovremeno napravimo nešto održivo kako bi sve strane bile zadovoljne.

,,Riječi blage a argumenti jaki, ja sam na temelju toga napravio pregovarački koncept, jer možeš da imaš najbolje argumente ali ako ti riječi nijesu blage onda nema efekta“, poručio je Ristovski.