Humber International Entrance stipendije

Humber nudi pune i parcijalne obnovljive stipendije za međunarodne studente koji po prvi put upisuju osnovne studije na Humber Koledžu u Torontu, Kanada, i otpočinju sa nastavom u septembru 2018. i januaru 2019.

 

OBLAST:

Sve oblasti

 

OPIS:

Dvije stipendije u punom iznosu i jedna u iznosu od pet hiljada dolara su dostupne u septembru 2018. dok su jedna stipendija u punom iznosu i jedna u iznosu od pet hiljada dolara dostupne u januaru 2019. Stipendije su namijenjene svrsi naknade iznosa školarine uspješnih studenata.
Stipendije su obnovljive uz obavezu studenta da održava prosjek od najmanje 75% da bi se kvalifikovao za obnovu. Aplikacije će biti razmotrene na osnovu akademskog uspjeha, angažovanosti u korist zajednice, referenci i preporuka i motivacionog pisma (statement of interest).

USLOVI

Osim istaknutog uspjeha na prethodnom nivou obrazovanja ne postoje izričiti uslovi za prijavljivanje.

 

NAČIN PRIJAVE

Da biste se prijavili za ovu stipendiju, morate prethodno biti primljeni na neki od ponuđenih programa na Humber koledžu. Formular za prijavljivanje za stipendiju se dobija kao dio pošiljke kojom se potvrđuje kandidatov prijem na sami koledž.

 

ROK ZA PRIJAVU

 

19. maj / 28. septembar 2018. (svake godine)

Detaljnije na: Humber Scholarships