mladiinfo

Postdoktorske stipendije na Univerzitetu u Bordou

Inicijativa za postizanje izuzetnosti Univerziteta u Bordou (IdEx Bordeaux) objavljuje konkurs za dodjelu stipendija međunarodnim studentima koji žele da upišu postdoktorske studije na Univerzitetu u Bordou u Francuskoj.

OBLAST:

nauka i tehnologija, pravo, političke nauke, ekonomija, menadžment, životne i zdravstvene nauke i društvene i humanističke nauke.

OPIS

Stipendije su dostupne za nastavak istraživanja u trajanju od dvije godine na Bordeaux univerzitetu u Francuskoj. Cilj stipendijskog programa je da omogući mladim međunarodnim istraživačima da sprovedu svoje istraživačke projekte u jednoj od laboratorija Bordeaux-a.

Finansiranje uključuje maksimalni dvogodišnji postdoktorski ugovor (jednogodišnji ugovor koji se može obnoviti za dodatnu godinu) i doprinose za troškove koji se odnose na projekte (putovanja, potrošni materijal, itd).

USLOVI

Mogu se prijaviti međunarodni kandidati koji su stekli PhD diplomu na univerzitetu van Francuske. Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– kandidat nije boravio u Francuskoj više od 12 mjeseci u protekle tri godine i ranije nije sprovodio istraživanja na Bordeaux univerzitetu;
– PhD diploma je stečena između 4 godine prije isteka objavljenog poziva (+1 godina po porodiljskom odsustvu / očinstvu – najviše 2 godine), a najkasnije 3 mjeseca nakon završetka poziva;
– kandidati moraju tražiti da sprovode istraživački projekat u laboratoriji po njihovom izboru maksimalno u trajanju od dvije godine;
– kandidat mora biti podržan od strane lokalnog istraživača i njegove laboratorije;
– kandidat mora imati napredan nivo znanja engleskog jezika (prema standardizovanim testovima).

Odabir kandidata se vrši:

1) na osnovu talenta istraživača: istraživačko iskustvo (patenti i publikacije) i konzistentnost profila kandidata (naučno iskustvo i stručnost u relevantnoj oblasti)
2) na osnovu projekta: naučni/tehnološki kvalitet i inovacije i struktura projekta (precizna definicija odabranih metoda, učinka, itd).

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem preko web portala. Prijavni proces podrazumijeva sljedeće:

1) kandidat identifikuje odgovarajuće lokalno naučno okruženje za vaš projekat;
2) kandidat dobija saglasnost lokalne laboratorije;
3) kandidat priprema prijavu preuzimanjem A i B dokumenata .
4) kandidat kreira nalog na prethodno pomenutom prijavnom portalu za stipendiju, a zatim popunjava online prijavni obrazac i u okviru istog prilaže sljedeća dokumenta:

– prijedlog projekta ili dokument A (u pdf formatu);
– dokument o etičkim pitanjima, odnosno dokument B (u pdf formatu);
– kratki CV sa listom od najviše 3 referenta (najviše dvije strane u pdf formatu);
– izvještaj o najvećim dostignućima sa najvišedvije strane (spisak glavnih publikacija, patenata i drugih važnih naučnih komunikacija i nagrada, u pdf formatu);
– potpisano pismo podrške od strane lokalnog mentora (u pdf formatu);
– potpisano pismo podrške od strane direktora domaće laboratorije (u pdf formatu);
– propratno pismo (u pdf formatu);
– potpisana pisma referenata navedenih u CV-u (u pdf formatu);
– kopija doktorata ili bilo kojeg drugog zvaničnog dokumenta koji potvrdjuje da kandidat ima doktorsku diplomu, na francuskom ili engleskom jeziku (u pdf formatu).

ROK ZA PRIJAVU:

26. novembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Univerzitet u Bordou nudi 245 nastavnih programa za sticanje diploma koji su fokusirani na četiri glavna naučna područja: nauka i tehnologija, pravo, političke nauke, ekonomija, menadžment, životne i zdravstvene nauke, društvene i humanističke nauke. Univerzitet je razvio širok spektar međunarodnih studijskih programa sa nastavom na engleskom jeziku.

Detaljnije: Postdoktorske stipendije na Univerzitetu u Bordou