mladiinfo

Chalmers IPOET stipendije za međunarodne studente

Švedsko Vijeće za visoko obrazovanje dodjeljuje IPOET stipendije međunarodnim studentima koji žele da upišu magistarske studije na Chalmers univerzitetu za tehnologiju u Švedskoj u 2018. akademskoj godini.

OBLAST:

arhitektura, inženjering, biotehnologija i hemijski inženjering, računarstvo, održivi razvoj, matematika, fizika, menadžment u invacijama i tehnologiji i srodne oblasti

OPIS

Vijeće dodjeljuje 50 stipendija međunarodnim studentima koji žele da upišu magistarske studije na Chalmers univerzitetu u Švedskoj. Stipendije su dostupne za akademsku 2018. godinu i uključuju 75 procenata smanjenja troškova školarine za dvije godine trajanja programa. Studenti koji se istaknu tokom prve godine studija mogu dobiti povećano smanjenje stipendija, što pokriva 85 procenata školarine tokom završne godine studija

USLOVI

Mogu se prijaviti međunarodni studenti iz zemalja koje nijesu članice EU/EEA. Odabir kandidata se vrši na osnovu akademskih dostignuća kandidata, što uključuje prosječne ocjene, ali i status domaćeg univerziteta (uključujući poziciju na svjetskim rang listama) i prioritetni redosljed prijava za Chalmers Master program.

NAČIN PRIJAVE

Kandidati se prvo moraju prijaviti za jedan od ponuđenih magistarskih programa na Chalmers univerzitetu na: universityadmissions.se. Svakom aplikantu se dodjeljuje broj od 8 cifara (iz prijave za magistarski program) koji je potreban da bi se popunila prijava za stipendiju.

ROK ZA PRIJAVU:

15. januar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Chalmers univerzitet za tehnologiju je švedski univerzitet koji se nalazi u Geteborgu i bavi se istraživanjima i obrazovanjem u oblasti tehnologije, prirodnih nauka, arhitekture, pomorstva i drugih oblasti.

Detaljnije: Chalmers IPOET stipendije za međunarodne studente

Iz oblasti matematike predlažemo i PhD stipendije za istraživanja na Curtin univerzitetu