Istraživanje na univerzitetu Rodos 2018.

Rodos Univerzitet poziva sve studente sa odličnim akademskim rezultatima (ocjena 70% i više) koji nameravaju da upišu postdiplomske studije u 2017. godini, da se prijave za Guy Batler istraživanje.
Sjedište ovog univerziteta je u Južnoj Africi.
Rok za prijavu: 02.10.2017.
Kandidati će morati da sprovode istraživanja u jednoj od sledećih oblasti: Engleski jezik, engleska književnost, engleski u obrazovanju, Južnoafrička engleska drama, Južnoafričko novinarstvo na engleskom, studije o kulturi koje se fokusiraju na teme vezane za engleski jezik u Južnoj Africi i istraživanja u oblasti dvojezičnosti na engleskom kao dodatnom jeziku.
Trajanje stipendije je godinu dana, ali ona se može obnoviti u zavisnosti od zadovoljavajućeg napretka na još godinu dana na nivou Master studija i dvije godine na nivou doktorskih studija.
Detaljnije informacije o ovom istraživanju mogu se naći na zvaničnom sajtu ove institucije:
http://www.ru.ac.za/…/postgraduates/funding/internal/…