mladiinfo

Istraživanje u oblasti istorije umjetnosti, kulture i književnosti u Njemačkoj

Francke fondacija u Haleu, Njemačkoj nudi stipendije za istraživanje na nekoj od lokacija fondacije u 2018. godini.

Cilj istraživanja je produbljivanje znanja o istoriji od sedamnaestog do dvadesetog vijeka, kao i formulisanje novih istraživačkih pitanja. Dobrodošla su i aktuelna istraživanja i metodološki pristupi, pod uslovom da su u vezi sa istorijom Fondacije ili njenim resursima.

Vrijednost stipendije je do 1800 eura mjesečno.

Krajnji rok za prijavu je 31. oktobar 2017. godine.

Više informacija: http://www.francke-halle.de.