mladiinfo

Kenneth P. Dietrich postdoktorski grantovi u Americi

Univerzitet u Pitsburgu (The University of Pittsburgh) dodjeljuje grantove inostranim kandidatima koji žele da sprovode svoja postdoktorska istraživanja i nastavu na Kenneth P. Dietrich fakultetu za umjetnost i nauku u Sjedinjenim Državama.

 

OBLAST:

humanističke nauke, sociologija, istorija

OPIS

Kenneth P. Dietrich grant program nastoji da poveća raznolikost u okviru istraživačkog i obrazovnog kadra. Univerzitet nudi dvije postdoktorske pozicije u oblasti humanističkih nauka i dvije u društvenim naukama (na Odsjeku za sociologiju i Odsjeku za istoriju) na period od dvije godine, počevši od avgusta 2018. godine. Odabrani kandidati će predavati jedan kurs u toku svakog semestra, unaprijediti svoj naučni rad i učestvovati u akademskim i intelektualnim aktivnostima zajednica sa kojima su povezani preko fakulteta.

Odabrani kandidati će dobiti grant u vrijednosti od 47.476,08 dolara, godišnju naknadu za istraživanje / putovanje u iznosu od 4.000 dolara i jednokratni dodatak za selidbu u iznosu od 1.500 dolara. Univerzitet pruža relativno sveobuhvatan paket beneficija, uključujući zdravstveno i stomatološko osiguranje, životno osiguranje i mnoge druge.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju inostrani kandidati koji su ispunili sve uslove za sticanje PhD diplome do prvog marta 2018. godine. Kandidati koji su ispunili sve takve zahtjeve prije prvog juna 2016. godine nijesu kvalifikovani. Iako nije potreban zvaničan sertifikat o zadovoljavajućem nivou engleskog jezika, kandidati moraju posjedovati nivo koji je neophodan za održavanje nastave na engleskom jeziku.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. U zavisnosti od studijskog programa, potrebno je popuniti onlajn obrazac:

1. za Odsjek za istoriju na: https://pats.as.pitt.edu/apply/index/MTI5;
2. za Odsjek za sociologiju: https://pats.as.pitt.edu/apply/index/MTI3;
3. za Centar humanističkih nauka na: https://pats.as.pitt.edu/apply/index/MTI4.

Prije otpočinjanja prijavnog procesa, kandidati moraju pripremiti:

• CV;
• sadržaj (tabele) disertacije;
• izjavu o istraživačkim interesima od dvije stranice koja sadrži ciljeve istraživanja koje će kandidat preduzeti tokom trajanja stipendije;
• izjavu o interesovanju za predavanje i filozofiju;
• izjavu o raznovrsnosti (jedna do dvije strane) – kako prošli, budući ili potencijalni doprinosi ili iskustva kandidata koja se odnose na različitost, jednakost i inkluziju mogu doprinijetu posvećenosti Univerziteta za inkluzivnu izvrsnost;
• primjerak pisanog rada ili izvoda (najviše 20 stranica, uključujući reference i dodatke);
• predlog kursa koji obuhvata predmetnu oblast, kratak program i predložene metode za kurs u trajanju od 15 sedmica;
• tri preporuke (aplikanti moraju dostaviti imena i e-mail adrese tri stručna lica za preporuku); Pisma neće biti prihvaćena direktno – putem e-pošte ili pošte. Preporuke se mogu dostaviti najkasnije do 23. februara 2018. godine.

ROK ZA PRIJAVU:

16. februar 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA

Univerzitet u Pitsburgu je istraživački univerzitet u američkom gradu Pittsburgh u saveznoj državi Pensilvaniji. Univerzitet je jedna od najvećih i vodećih američkih akademskih institucija za visoko obrazovanje sa najvećim fondom za istraživanje.

Detaljnije: Kenneth P. Dietrich postdoktorski grantovi u Americi