Konkurs za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“

Crnogorski Telekom AD Podgorica javno objavljuje pravila konkursa za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja i fondacije) koje su registrovane u Crnoj Gori .

Na konkurs se podnose projekti koji doprinose dobrobiti zajednice i u čijoj se realizaciji primjenjuju digitalne tehnologije. Oblasti podrške su:

 • Obrazovanje i kultura (medijska pismenost i korišćenje digitalnih tehnologija u službi obrazovanja svih generacija, edukacija mladih u STEM području – nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika, digitalne tehnologije u službi razvoja i promocije kulture)
 • Zaštita životne sredine
 • Inkluzija osjetljivih grupa i stvaranje jednakih mogućnosti za povezivanje i uključivanje u digitalno društvo
 • Ukupna sredstva za realizaciju odabranih projekata iznose 30.000 eura. Komisija će odabrati najmanje pet projekata kojima će biti dodijeljena sredstva za realizaciju u maksimalnom iznosu od 6.000 eura po projektu.
 • Kako bi se osigurala održivost, potrebno je da organizacija obezbijedi finansiranje najmanje 30% budžeta za projekat iz drugih izvora.

Prijava na konkurs dostavlja se na popunjenom obrascu prijave, uz koji se podnosi sljedeća dokumentacija u digitalnom formatu:

 • Rješenje o registraciji
 • Statut
 • Finansijski izveštaj (potvrda o poreskoj prijavi, bilans stanja i bilans uspjeha)dostavljen nadležnim organima za prethodnu godinu
 • Biografije koordinatora projekta i ključnih lica uključenih u rad na projektu
 • Popunjen i potpisan formular za Izjavu ugovorne strane vezano za ugovor o donaciji sa Crnogorskim Telekomom (skenirano)
 • Potpisana klauzula o antikorupciji (skenirana)
 • Ostala dokumenta koja NVO smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primjer: pisma preporuke i pisma podrške ukoliko postoje).

Obrazac prijave, formular za Izjavu ugovorne strane i klauzula o antikorupciji može se preuzeti na ovoj stranici ili slanjem zahtjeva na zasvakodobro@telekom.me .

Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostaviti isključivo mailom na zasvakodobro@telekom.me .

Rok za dostavljanje prijava je 1. septembar 2017 godine, do 13h.

Za više informacija o konkursu, kontaktirajte nas na zasvakodobro@telekom.me