Konkurs za najbolji esej – „Mladi u evropskoj budućnosti CKonkurs za najbolji esej – „Mladi u evropskoj budućnosti Crne Gore”rne Gore”

ALFA Centar je počeo sa realizacijom projekta „Želim da vidim, hoću da znam!“ podržanog od Ministarstva sporta u okviru kojeg će biti realizovana 3 ambasadorska sata za srednje škole iz Nikšića, Žabljaka i Plužina kao i Vikend škola omladinskog aktivizma.

 

OBLAST:

evropska budućnost.

 

OPIS:

U sklopu projekta planiran je nagradni konkurs za najbolji esej na temu „Mladi u evropskoj budućnosti Crne Gore“ na koji se mogu prijaviti srednjoškolci iz gore navedenih opština.

 

USLOVI:

nema posebnih uslova.

 

NAČIN PRIJAVE:

Kompletan tekst konkursa može da se pogleda i preuzme sa linka:
Prijavni obrazac

 

ROK ZA PRIJAVU:

6. april 2018 godine.

VIŠE INFORMACIJA:

Konkurs za dostavljanje radova je otvoren i traje do 6.aprila, a srednjoškolce očekuju vrijedne nagrade.