mladiinfo

LAD trening u oblasti politike i privatnog sektora

Centar za demokratiju, razvoj i vladavinu prava Univerziteta Stanford – CDDRL, Centar za međunarodno privatno preduzeće – CIPE i Škola javnog menadžmenta na Ukrajinskom katoličkom univerzitetu – SPM UCU pozivaju vladine zvaničnike i lidere poslovnog sektora da se prijave za učešće u LAD treningu pod nazivom “The Role of Public Policy in Private Sector Development” koji će se održati od 15. do 19. januara 2018. godine u Ukrajini.

 

OBLAST:

 

liderstvo: politika i poslovni sektor

 

OPIS

 

Leadership Academy for Development – LAD trening se organizuje u partnerstvu Centra za demokratiju, razvoj i vladavinu prava Univerziteta Stanford (Stanford University’s Center on Democracy, Development and the Rule of Law – CDDRL), Centra za međunarodno privatno preduzeće (Center for International Private Enterprise – CIPE) i Škole javnog menadžmenta na Ukrajinskom katoličkom univerzitetu (The School of Public Management at Ukrainian Catholic University – SPM UCU).

LAD trening će okupiti vladine zvaničnike i lidere poslovnih sektora iz zemalja u razvoju na radionici pod nazivom ” The Role of Public Policy in Private Sector Development ” u cilju razvoja i unapređivanja privatnog sektora koji bi postao konstruktivna sila za ekonomski rast i razvoj.

Radionica je intenzivna petodnevna besplatna obuka koja će omogućiti svim učesnicima da nauče kako da budu efikasni lideri reformi, promovišući zdravu javnu politiku u složenim i spornim postavkama. Program LAD u Ukrajini će voditi dr Roger Leeds i dr Stephen D. Krasner.

U okviru programa, učesnici će usvojiti analitički okvir neophodan za promovisanje rasta privatnog sektora kroz javne politike. Takođe će naučiti kako da budu uspješni reformatori i lideri, sprovode akciju, upravljaju sukobima i grade koalicije. Pored klasičnih predavanja, odabrani kandidati će imati priliku da vode diskusije i debate na različite teme.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju vladini zvaničnici i lideri poslovnog sektora iz zemalja u razvoju. Kvalifikovani kandidati ispunjavaju sljedeće kriterijume:

• iskustvo i znanje u oblasti političih nauka, ekonomije, sociologije ili međunarodnih ekonomskih odnosa;
• minimum pet i više godina radnog iskustva;
• dobro znanje engleskog jezika;
• dobre analitičke vještine;
• sposobnost za efektivan timski rad.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti onlajn prijavni formular na: Prijavni obrazac.

Potvrdu o prijemu kandidat će dobiti u roku od 24 sata nakon podnošenja prijave. Ukoliko e-poruka sa potvrdom izostane, kandidati se mogu obratiti na e-mail adresu: ladukraine2017@gmail.com, ili na broj telefona: +380673039195.

ROK ZA PRIJAVU:

1. decembar 2017. godine

 

VIŠE INFORMACIJA

SPM-UCU je škola za menadžment u Ukrajini koji nastoji da pripremi visoko kvalifikovane menadžere za rad u organima državne vlasti, lokalnoj samoupravi, javnom sektoru.

Detaljnije: ladukraine2017@gmail.com