mladiinfo

Pripravnički program LCQC organizacije u Peruu

La Comunidad que Construimos (LCQC), neprofitna organizacija iz Perua, objavljuje konkurs za prijem na radnu poziciju pripravnika-nastavnika engleskog jezika u gradu Alto Trujillo. Konkurs je otvoren za kandidate iz svih zemalja koji imaju iskustvo u podučavanju djece.

OBLAST:

obrazovanje

OPIS

Pripravnički program je dostupan kandidatima koji imaju najmanje 18 godina i uključuje 20 časova rada sedmično. Odabranim kandidatima će biti obezbijeđen smještaj, a nakon završetka pripravničkog se dobija sertifikat i preporuka. Pripravnici će imati sljedeće odgovornosti:

– održavanje časova engleskog jezika djeci uzrasta od šest do dvanaest godina starosti;
– pripremanje planova, lekcija i konsultacije sa saradnicima;
– učestvovanje u zabavnim vannastavnim aktivnostima (razgledanje, kampovanje i surfovanje);
– rad sa djecom i njihovim porodicama u okviru raznih projekata;
– prisustvovanje nedeljnim sastancima sa drugim pripravnicima, dobrovoljcima i direktorom.

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati iz svih zemalja koji imaju najmanje 18 godina. Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– kandidat će se ugovorom obavezati na (najmanje) jednomjesečni program u Peruu;
– kandidat ima dobro znanje engleskog jezika;
– kandidat ima osnovni nivo znanja španskog jezika;
– kandidat je pozitivna i fleksibilna osoba i ima sposobnost za efikasno rješavanje problema;
– kandidat može da održava nastavu i/ili radi sa grupom djece;
– kandidat ima (najmanje) diplomu srednje škole;
– kandidat je komunikativan i sposoban za timski rad

NAČIN PRIJAVE

Prijave se mogu podnijeti elektronskim putem na:

1) e-mail adresu: info@lcqcperu.org

ili

2) popunjavanjem online obrasca.
Ukoliko se prijavni proces vrši putem e-mail pošte, predmet e-poruke mora biti naslovljen sa: “English Teacher Internship”, a potrebno je dostaviti CV i propratno pismo.

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave su stalno otvorene.

VIŠE INFORMACIJA

LCQC je peruanska nevladina organizacija koja pomaže djeci u lokalnim školama u Alto Trujillo kroz nastavu engleskog jezika, organizovanjem radionica i kulturne razmjene.

Detaljnije: Pripravnički program LCQC organizacije u Peruu