LEaDing Fellows međunarodni istraživački program u Holandiji

Marie Skłodowska-Curie COFUND objavljuje drugi poziv istraživačima širom svijeta da se prijave za LEaDing Fellows Programme koji im omogućava da steknu dvogodišnje radno iskustvo u međunarodno priznatom i multidisciplinarnom okruženju u Holandiji na Leiden univerzitetu, Leiden univerzitetskom medicinskom centru, Erasmus univerzitetu u Roterdamu, Erasmus centru za medicinu ili Delft univerzitetu za tehnologiju.

OBLAST:

tehnologija, medicina, arheologija, međunarodni poslovi, humanističke studije, pravo, nauka, društvene i biheviorističke nauke, ekonomija, filozofija, istorija, kultura i komunikacije, menadžment, urbani razvoj

OPIS

LEaDing Fellows istraživački program je nastao u okviru Marie Skłodowska-Curie COFUND programa, finansiranog od strane Evropske komisije. Program je dostupan za 90 kandidata sa ciljem da pruži priliku za međunarodnu, međusektorsku i interdisciplinarnu obuku za istraživanje.

Uspješni kandidati će imati jedinstvenu priliku da uspostave svoj istraživački program u okviru istraživačkih projekata na tri univerziteta i njihovim medicinskim centrima. Širok spektar disciplina u okviru pet partnerskih institucija (Leiden University, Leiden University Medical Centre, Erasmus University Rotterdam, Erasmus Medical Centre i Delft University of Technology) daje priliku istraživačima da prošire svoj istraživački opseg razvijanjem vještina u njihovim ili srodnim oblastima istraživanja.

Učesnicima će biti ponuđen ugovor o zaposlenju sa punim radnim vremenom, na određeno vrijeme za period od 24 mjeseca. Stipendisti će imati koristi od holandskih uslova za zapošljavanje, a naknade će biti u skladu sa kolektivnim ugovorom o radu (CAO) holandskih univerziteta (CAO Nederlandse universiteiten) ili univerzitetskim medicinskim centrima (CAO Universitair Medische Centra). Godišnja bruto zarada varira između 42-55 hiljada eura godišnje,a određuje sa na osnovu radnog iskustva.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati iz svih zemalja koji su stekli PhD diplomu. Podnosioci prijava svih nacionalnosti su podobni, osim ako nacionalno, međunarodno ili evropsko zakonodavstvo ili embargo zabranjuju određene (kombinacije (pod) disciplina i) zemlje porijekla. Kvalifikovani kandidati:

– nijesu proveli više od 12 mejseci u Holandiji u protekle tri godine od objavljivanja poziva;
– su stekli PhD diplomu prije (najviše) pet godina od dana objavljivanja poziva; uslov se mijenja i produžava za dodatnih šest mjeseci u slučaju trudnoće i roditeljskog odsustva (po djetetu), tri godine za medicinsku obuku, ili obaveznu ili rezervnu vojnu službu (u trajanju službe).

Ukoliko kandidati imaju dodatna pitanja o svojoj podobnosti za program, mogu se obratiti Kancelariji za projekte (Project Office) na e-mail adresu: leadingfellows@tudelft.nl.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Prijavna procedura se sastoji od sljedećih koraka:

1) kandidat provjerava da li ispunjava kriterijume za prijavu;
2) kandidat provjerava podobnost njegove oblasti istaživanja na brošuri.
3) kandidat detaljno proučava vodič za aplikante
4) kandidat ostvaruje kontakt sa odabranom institucijom domaćinom.
5) kandidat preuzima i precizno popunjava prijavni obrazac.
6) kandidat šalje popunjeni obrazac kao jedan pdf dokument na e-mail adresu: leadingfellows@tudelft.nl.

ROK ZA PRIJAVU:

10. januar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Marie Curie COFUND program ima za cilj podsticanje regionalnih, nacionalnih ili međunarodnih programa za podsticanje izvrsnosti u obuci, mobilnosti i razvoju karijere istraživača, kao i širenje najboljih praksi. Programi u okviru ove šeme finansiraju individualne istraživačke treninge i grantove za razvoj karijera iskusnih istraživača.

Detaljnije: LEaDing Fellows međunarodni istraživački program u Holandiji.