Meiji ljetnja škola Prava u Japanu

Meiji univerzitet iz Japana objavljuje poziv za ljetnju školu prava

OBLAST:

Pravo

OPIS

U okviru programa aplikanti će imati priliku da dvije sedmice borave u ovoj instituciji. Ljetnja škola će se održati u dva termina i to: od drugog do trinaestog jula i od tridesetog jula do devetog avgusta ove godine. U okviru programa pravo da se prijave imaju 25 osoba po sesiji. Program će se odvijati na engleskom jeziku. Studenti koji su na osnovnim studijama moraće da plate 102,000 jena dok će studenti na diplomskim studijama morati da plate 87,000 jena za učešće na programu. Univerzitet će pokriti troškove putovanja, materijala koji će se koristiti na programu i troškove registracije. Sve ostale troškove snosi sam aplikant.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• Moraju imati 18 ili više godina života;
• Da nemaju prethodnog formalnog znanja u oblasti japanskog prava;
• Da ne znaju japanski jezik;
• Da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn registracioni formular koji se nalazi na sljedećem linku.

ROK ZA PRIJAVU:

2. mart 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija posjetite oglas ljetnje škole na linku.