Konkurs za fotografisanje

Luis Valtuena međunarodno humanitarno takmičenje u fotografiji

World–Médicos del Mundo (MdM-Spain) organizuje Luis Valtuena međunarodno humanitarno takmičenje u fotografiji.

Takmičenje je namijenjeno starijim amaterima i profesionalnim fotografima bilo koje nacionalnosti. Fotografije moraju biti povezane sa nekom od sljedećih tema: humanitarna akcija, međunarodna saradnja, socijalna isključenost, kršenje ljudskih prava, oružani sukobi, prirodne katastrofe, izbjeglička i imigrantska populacija ili društveno isključene grupe.

Svakom učesniku će biti dozvoljeno da podnese najviše deset fotografija, koje mogu biti zasebne ili u seriji. Samo fotografije koje su snimljene od januara 2016. godine do oktobra 2017. godine, koje nijesu ranije bilježene, biće prihvaćene. Moraju biti dostavljene u digitalnom .JPEG formatu sa minimalnom rezolucijom od 300 ppi / ppp preko WeTransfer- a te moraju biti kompresovane fotografije visokog kvaliteta (12) Adobe RGB ili SRGB profila boja.
Slike moraju imati minimalnu veličinu od 40 cm na njihovoj najmanjoj strani. Originalna struktura digitalne slike može biti izmijenjena samo tehnikama za uređivanje tamne prostorije kao što su podešavanje osvijetljenosti, kontrasta i boje, nedovoljno izlaganje i preveliko izlaganje. Nijedna druga promjena originalnog digitalnog snimka neće biti dozvoljena. Samo jedan kadar fotografije će biti prihvaćen. Fotomontaža i višestruka izloženost će biti isključene sa takmičenja. U slučaju sumnje u eventualnu digitalnu izmjenu slike, van onoga što je dozvoljeno u uslovima prijavljivanja, organizacija zadržava pravo da traži od učesnika da im pošalje originalnu netretiranu foto-arhivu, koja je snimljena kamerom ili skeniranu kopiju bilo kojeg netretiranog negativa ili slajda.
Digitalne slike ne smiju nositi nikakvu oznaku o identifikaciji kandidata. Slike treba poslati mejlom na: premioluisvaltuena@medicosdelmundo.org sa naslovom: XXI PREMIO LUIS VALTUEÑA + IME I PREZIME KANDIDATA. Uz fotografije, učesnici moraju dostaviti i popunjeni obrazac za prijavu koji se može se preuzeti sa sajta.

Pobjednik će dobiti grant od 6 000 eura (iznos prije oporezivanja, što zavisi od nacionalnosti i situacije pobjednika) da razvije foto-projekat koji će sadržati najmanje 50 fotografija i 30- minutni video snimak a odnosiće se na rad MdM-Spain, bilo u Španiji ili u drugoj zemlji gdje organizacija sprovodi humanitarne akcije ili međunarodne programe saradnje. Iznos granta treba da pokrije sve troškove potrebne za razvoj projekta. Kada budu utvrđeni uslovi projekta, MdM-Spain neće tražiti da se ti troškovi obračunaju. Grant će biti dat iz tri dijela: 50% nakon odluke sudija, 25% kada počne projekat, a ostalih 25% kada se završi projekat.. Foto-projekat treba biti završen prije 15.12.2017.
Prijava se može dostaviti u period od 17. 07.2017. do 10.11.2017. godine. Detaljnije informacije mogu se naći na linku:

http://www.medicosdelmundo.es/premioluisvaltuena/?page_id=35&lang=en&fref=gc&dti=1280986168594259