Master menadžmenta u Turskoj

Koc univerzitet poziva zainteresovane kandidate da se prijave na master internacionalnog menadžmenta .
Master menadžmenta jeste raznovrstan diplomski program koji pruža raznovrsnost obrazovanja najvišeg nivoa I profesionalnog iskustva za višejezične, multikulturalne postdiplomce.
Program je namijenjen studentima koji žele da kroz mješovite kurseve, seminare I druge servise razviju svoje menadžerske vještine, prošire multikulturalna znanja I karijere kroz internacionalne studije I stažiranje.
Za prijavljivanje na ovaj program potrebno je tri godine radnog iskustva, TOEFL diploma.
Poziv je otvoren do juna.
Za više informacijama o samom program kao I o načinu prijavljivanja možete pročitati na linku: http://www.edu-active.com/…/cems-alliance-masters…