mladiinfo

Master/PhD stipendije na Eastern Mediterranean univerzitetu

Istočnomediteranski Univerzitet (Eastern Mediterranean University – EMU) u Turskoj dodjeljuje stipendije domaćim i inostranim studentima koji žele da upišu magistarske ili doktorske studije na Institutu za postdiplomske studije i istraživanja (Institute of Graduate Studies and Research) Univerziteta u Turskoj.

OBLAST:

primijenjena matematika i kompjuterske nauke, arhitektura, bankarstvo i finansije, poslovne administracije, hemija, inženjering, komunikacije i mediji, međunarodni odnosi, matematika, rodne studije, engleski jezik (nastavni smjer), menadžment u turizmu, urbani dizajn, vizuelne umjetnosti, itd.

OPIS

Univerzitet dodjeljuje 50 stipendija domaćim i inostranim studentima koji namjeravaju da upišu magistarske ili doktorske studije u akademskoj 2018. godini u Turskoj. Stipendije djelimično (50%) ili u potpunosti (100%) pokrivaju troškove školarine. Univerzitet dodjeljuje stipendije prema sljedećim kriterijumima:

1) jedna potpuna PhD ili dvije PhD stipendije koje djelimično pokrivaju troškove za nove inostrane studente i studente iz Turske koji imaju najmanje 3.00 GPA (ukupan prosjek ocjena);
2) određen broj master stipendija koje samo djelimično pokrivaju troškove školarine.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju domaći i inostrani studenti koji imaju minimum 3.00 od mogućih 4.00 GPA (ukupan prosjek ocjena).

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem preko onlajn prijavnog portala Univerziteta na: Prijavni portal.

ROK ZA PRIJAVU:

14. januar 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA

EMU univerzitet osnovan je 1979. godine kao visokoškolska ustanova za tehnologiju kiparskih Turaka. 1986. godine dobio je status državnog univerziteta. Kampus se nalazi u gradu Famagusta.

Detaljnije: Master/PhD stipendije na Eastern Mediterranean univerzitetu