mladiinfo

Potreban menadžer specijalnih događaja amfAR fondaciji

AmfAR, fondacija za AIDS istraživanja u Njujorku, objavila je konkurs za prijem na radnu poziciju menadžera specijalnih događaja u Njujorku.

OBLAST:

administracija, biznis

OPIS

Menadžer specijalnih događaja će upravljati svim aspektima određenih događaja koji se odnose na prikupljanje novčanih sredstava za amfAR fond. Radni angažman uključuje puno radno vrijeme i platu koja se određuje na osnovu iskustva koje kandidat posjeduje. Odabrani kandidat će imati sljedeće odgovornosti:

– da radi sa direktorom i producentima na implementaciji ideja događaja za svaku gala zabavu;
– da nadgleda projektne timove – zaposlene, konsultante i volontere;
– da utvrđuje vremenske rokove za određene događaje, uključujući krajnje rokove;
– da radi sa direktorom na predviđanju prihoda i rashoda za događaje i nadgleda prihode;
– da pravi plan korespondencije i da koordinira prepiskom sa donatorima putem e-mail pošte;
– da pregleda i pregovara oko ugovora prodavaca;
– da upravlja logistikom događaja;
– da razvija liderske vještine kod volontera;
– da nadgleda aukcije – katalogiziranje predmeta, obezbjeđuje nacionalne i međunarodne isporuke;
– da obezbjeđuje odgovarajuće mjere sigurnosti za događaje;
– da dostavlja ažurirane podatke o događaju direktoru i drugim odjeljenjima po potrebi;
– da posle svakog događaja izvještava o timu i ažurira procedure i procese.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– kandidat ima diplomu osnovnih studija i četiri godine iskustva u događajima koji se odnose na prikupljanja sredstava;
– kandidat ima iskustvo u upravljanju uspješnim, velikim događajima, kampanjama i projektima;
– kandidat ima odlične usmene i pismene komunikacione vještine i dobre interpersonalne vještine;
– kandidat je spreman na produženo radno vrijeme.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Kandidati moraju dostaviti svoj CV, propratno pismo i naznačiti iznos očekivane plate na e-mail adresu: job@amfar.org.

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave su stalno otvorene.

VIŠE INFORMACIJA

Osnovan 1985. godine, amfAR je posvećen suzbijanju globalne epidemije AIDS-a kroz inovativna istraživanja.

Detaljnije: Potreban menadžer specijalnih događaja amfAR fondaciji