mladiinfo

 m!M prima visokoškolce na stručno osposobljavanje

NVO Mladiinfo Montenegro poziva visokoškolce da se prijave za drugi krug programa stručnog osposobljavanja pri toj organizaciji.


OBLAST:

 

novinarstvo, sportsko novinarstvo, prevodilaštvo, IT tehnologija, menadžment, marketing menadžment


OPIS


Danas počinje drugi krug Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Pravo na učešće u drugom krugu imaju samo već prijavljena lica, odnosno  njih 272 koji u prvom krugu nijesu dobili poslodavca. Sada će dobiti priliku da biraju neka  od preostalih 7.000 slobodnih mjesta. Time će, vjerujemo, Program imati stoprocentan ili skoro stoprocentan uspjeh.


Tokom obavljanja stručnog osposobljavanja u organizaciji Mladiinfo Montenegro, pripravnici će steći znanje iz oblasti novinarstva, sportskog novinarstva, prevodilaštva, lektorisanja, primijenjenog računarstva i marketing menadžmenta. Oni će raditi na podizanju svijesti o temama koje se tiču mladih kroz učešće u aktivnostima organizacije, promovisaće i isticati značaj neformalnog obrazovanja i raditi na ličnom i profesionalnom razvoju.

Radom na portalima i mladiinfomladi Nikšića i mladi Berana, pripravnici će raditi na povećanju nivoa informisanosti, pospješivanju aktivizma i većem stepenu mobilnosti mladih ljudi.


USLOVI


Mogu se prijaviti samo visokoškolci koji su završili studije obima 240 kredita u trajanju od četiri godine.


NAČIN PRIJAVE


Prijave se podnose preko portala e-Uprave Crne Gore: e-Uprava. Potrebno je kliknuti opciju “Prijavite se”, a zatim u listi preferenci izabrati Mladiinfo kao broj jedan. Odabir kandidata će se vršiti na osnovu akademskih kvalifikacija i uspjeha.


ROK ZA PRIJAVU:


5. decembra 2017. godine do 15 časova


VIŠE INFORMACIJA


NVO Mladiinfo Montenegro osnovana je 30. marta 2011. godine u cilju poboljšanja položaja mladih, informisanja, promovisanja volonterizma i aktivnog učešća u društvu. m!M teži da mladima obezbijedi uslove za ispunjavanje njihovih ciljeva i potreba, kao i ispoljavanje talenata i mogućnosti, a sve u cilju dobrobiti cjelokupnog društva.

Detaljnije: mladiinfomontenegro@gmail.com