mladiinfo

m!M će se predstaviti na Expo 2017.

Mladiinfo Montenegro predstaviće svoj rad, aktuelne projekte i planirane aktivnosti na NVO EXPO – Sajmu nevladinih organizacija.

Sajam će se održati u Budvi, 28. oktobra 2017. godine na Jadranskom sajmu kojeg organizuje TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) – Resursnim centrom za NVO u Crnoj Gori.

Cilj Sajma je da unaprijedi i poveća vidljivost aktivnosti organizacija civilnog društva (OCD) i njihove uloge u demokratskim procesima. Takođe, Sajam ima svrhu da doprinese poboljšanju javnog imidža i kredibiliteta organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.

Sajam će pratiti promotivna kampanja koja će doprinijeti kako vidljivosti događaja, tako i samih izlagača. Organizatori najavljuju da će, osim predstavljanja OCD na sajmu, imati i druge sadržaje koji će ovu manifestaciju učiniti dodatno atraktivnom za javnost.