mladiinfo

m!M informisala i edukovala mlade iz Tuzi

NVO Mladiinfo Montenegro je 06.10. 2017. godine održala radionicu za učenike Gimnazije 25. maj u Tuzima. Aktivnost je dio projekta “Aktiviraj se i učestvuj”, koji je finansijski podržala Gradska opština Tuzi sa 200 eura.

Na samom početku predsjednica organizacije Milica Žugić upoznala je učenike sa organizacijom, poljima djelovanja i najskorijim aktivnostima.

Nakon toga, po prvi put mladima je prezentovana i aplikacija m!M prilike za mlade. Ona je nastala u okviru projekta “mladiinfo.me – prečica za prilike”, koji finansira Ministarstvo sporta. Uz pomoć aplikacije, koja se može skinuti sa Google Play prodavnice, mladima će biti dostupnije prilike za usavršavanje, bilo da se radi o treninzima, stipendijama, raznim obukama, volontiranju, stažiranju, zapošljavanju, konkursima ili događajima. Takoe, mladima je predstavljen i Erasmus plus program, kao i aktuelni pozivi za volontiranje i obuke koji su dostupni srednjoškolcima, a mogu se naći kako na aplikaciji, tako i na sajtu www.mladiinfo.me.

mladiinfo
m!M informisala i edukovala mlade iz Tuzi

Žugić je učenicima četvrtog razreda Gimnazije prezentovala projekat “Aktiviraj se i učestvuj” čiji je opšti cilj unaprijeđenje rada organa lokalne uprave, ostvarivanje principa transparentnosti i odgovornosti u radu organa u Gradskoj opštini Tuzi. Specifični cilj je povećanje nivoa učešća mladih iz Tuzi u procesima donošenja odluka. U sklopu projekta odrađena je fokus grupa tokom koje su identifikovani problemi u lokalnoj zajednici, na koje bi mladi željeli da utiču. Oko 30 mladih ljudi su tokom dvočasovnog razgovora iznijeli šta im se ne dopada i šta bi konkretno promijenili. Na listi želja našli su se park, sportski tereni i balon sale, ali su imali primjedbe i na gradski saobraćaj. Najviše promjena priželjkuju upravo u školi pa su tu rekonstrukcija sale za fizičko, biblioteke, amfiteatar, projektor itd.

mladiinfo
m!M informisala i edukovala mlade iz Tuzi

Naredna aktivnost projekta je sastanak sa gradskom upravom, na kojem će biti prezentovani zaključci sa fokus grupe. Biće razgovarano i o mogućnostima za realizaciju onoga što su mladi iz Tuzi prepoznali kao neophodno. Ove informacije biće značajne za donosioce odluka jer će vidjeti šta je to što zanima mlade i šta bi oni željeli, ali i u kojem dijelu mogu dati doprinos lokalnoj zajednici.

NVO Mladiinfo Montenegro je omladinska organizacija koja se bavi informisanjem i edukacijom mladih, kao i podsticanjem njihovog aktivnog učešća u životu zajednice. Osim projekta “Aktiviraj i učestvuj”, u toku su projekat “mladiinfo.me – prečica za prilike“, kao i “Klik Podgorica” koji finansira Telenor fondacija.