mladiinfo

m!M na javnoj diskusiji SŽK

Predstavnica NVO Mladiinfo Montenegro prisustvovala je javnoj diskusiji pod nazivom”(Ne)efikasni sistem zaštite žena žrtava nasilja” koja je, povodom početka kampanje „KRENIMO ZAJEDNO“, održana 29. novembra 2017. godine u prostorijama PR centra u Podgorici.

 

U toku 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, ovom kampanjom ukazuje se na podatke iz istraživanja “Nasilje u porodici i nasilje nad ženama” iz 2017. godine koji pokazuju da je svaka druga žena u toku svog života bila žrtva nekog oblika nasilja, a jedna od pet žena u Crnoj Gori je doživjela neki oblik nasilja u protekloj godini.

Predsjednica Sigurne ženske kuće Ljiljana Raičević uputila je apel ženama, nasilnicima, familiji nasilnika, familiji žrtve, komšijama žrtve, policiji, poslanicima, sudovima i medijima u cilju podizanja svijesti javnosti o pravu žena na život bez nasilja i pravu žrtava na efikasni koordinisani sistem zaštite.

Obraćajući se ženama, Raičević je kazala da ne postoji opravdanje za nasilje „…jer nasilje mora biti brutalno sankcionisano!“

Svoju pažnju je, zatim, usmjerila na nasilnike i kazala da frustracija bilo koje vrste nije opravdanje da muškarac udari ženu. „Ako je žena tvoja polovina, onda sam sebe udaraš. Ako udariš ženu, ti si i kukavica i najobičniji bijednik. Kada udariš ženu razmisli kako bi se osjećao ako neko udari tvoju sestru ili ćerku! Ako biješ ženu, tebi je mjesto u zatvoru, a ne pored žene i djece!“, zaključila je Raičević.

Takođe, dodala je da od sudova zavisi da li će nasilnik ostati na slobodi i nastaviti teror ili će ga privesti pravdi i otići tamo gdje mu je mjesto. „Ne postoji odlaganje – jer je i to nasilje“.

Stalna koordinatorka Sistema UN i stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori Fiona Mekluni podsjetila je da je UNDP, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Delegacijom EU, sproveo istraživanje o nasilju nad ženama koja je, kako je navela, pokazalo zapanjujuće rezultate.

„Ovo istraživanje je pokazalo da je svaka druga žena bila žrtva nasilja u nekom trenutku u svom životu. Samo u posljednjih godinu dana, jedna od pet žena je prijavila da je bila žrtva nasilja. Većina ovih slučajeva ostaje neprijavljena i glavni razlozi za neprijavljivanje jesu strah od počinioca i osvete, ali i osuđivanje javnosti i stid“, rekla je Mekluni.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU (DEU) Herman Spitz rekao je da su svi svjesni da su potrebni dobri zakoni kako bi se stalo na kraj nasilju prema ženama i nasilju u porodici. „Ovaj dug put ka postizanju takvih ciljeva mora početi promjenom stavova. Jasno je da moramo izgraditi dalje kapacitete kako bi osigurali da žrtve koje nam prijave nasilje imaju profesionalnu podršku koja im je potrebna“, naveo je Spitz.

Prema njegovim riječima, DEU želi da podstakne blisku saradnju sa organizacijama civilnog društva kada je riječ o unapređenju ali i da, kako je naveo, pozove i na hitno djelovanje u vezi sa izmjenama i dopunama zakona o zaštiti nasilja u porodici kako bi se omogućile odgovarajuće kaznene mjere.

„Htjeli bismo da vidimo jednu efikasnu i efektivnu multisektorsku saradnju insituticija koje se bave nasiljem u porodici. Nasilje nad ženama je uzrok i posljedica nejednakosti polova. Kako bismo prekinuli sa ovakvom kulturom tišine i okrivljavanjem žrtvi, potreban nam je bolji odgovor od Vlade i policije“, poručio je Spitz.

Javna diskusija održana je uz podršku Programa za podršku antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti, koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a koji je finansijski podržala Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.