CEDEM konferencija: "Efekti primjene alternativnih sankcija"

m!M na konferenciji o alternativnim sankcijama

NVO Mladiinfo Montenegro je 16. decembra 2022. godine učestvovala na konferenciji pod nazivom ,,Efekti primjene alternativnih sankcija” koji je organizovao Centar za demokratiju i ljudska prava u PR Centru u Podgorici.

Tokom konferencije, otvaranje i uvodnu riječ imala je direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava Maja Bešić. Maja je predstavila projekat koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom pravde, a koji je trajao godinu dana. Projekat je imao za cilj da podstakne i osnaži organizacije civilnog društva da aktivnije doprinose unapređenju zaštite ljudskih prava lica u krivično – pravnom sistemu Crne Gore. Navela je, da je projekat usmjeren ka unapređenju okvira za razvoj sistema resocijalizacije i reintegracije osuđenih lica, kroz analizu efekata primjene alternativnih sankcija. Ovo istraživanje sprovedeno je uz pomoć eksperta Pavić Radović, koji je prezentovao nalaze, metodologiju i rezultate istraživanja koji se nalaze u publikaciji pod nazivom: „Kvalitet postojećeg sistema postpenalne zaštite i analiza uslova za primjenu alternativnih sankcija“.

Gospodin Pavić Radović naglasio je da je radio 12 godina u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija kao savjetnik zatvorenih lica, a kasnije kao savjetnik za obrazovanje zatvorenika i u tom periodu prošao je niz obuka zbog kojih danas radi na ovakvim projektima. Tokom istraživanja primijetio je da iako postoji sistem alternativnih sankcija nije se još uvijek pojavila sveobuhvatna analiza koja bi prikazala koji su to efekti primjene alternativnih sankcija kod nas. U ovom istraživanju sve alternativne sankcije su analizirane kroz normativne akte, jer su željeli da utvrde koje su to stvari koje funkcionišu, a koje ne funkcionišu. Alternativne sankcije koje su detaljnije ispitane ovim istraživanjem odnosile su se na one koje su u nadležnostima Direkcije za uslovnu slobodu. Analizirale su se i presude deset Osnovnih sudova u Crnoj Gori koje se odnose na alternativne sankcije, primijetili su da se prilikom izricanja presude sudovi oglušuju o principu individualizacije kazne sa pozicije alternativnih sankcija.

Ovim istraživanjem utvrđeno je i da je broj zatvorenika u periodu od 2020. godine opao, ali kako Radović ističe razlog za to nije taj, što je sistem alternativnih sankcija povećao svoju efikasnost, već se to dogodilo zbog pandemije Covid19.

Na ovoj konferenciji zaključeno je da sistem alternativnih sankcija kod nas relativno ne funkcioniše.

Prisutni učesnici imali su mogućnost da postavljaju pitanja, daju komentare i sugestije tokom diskusije.