M!M na konferenciji o ženskom liderstvu i menadžmentu u Crnoj Gori

Predstavnica NVO Mladiinfo Montenegro prisustvovala je konferenciji„ Žene u menadžmentu u Crnoj Gori – Podrška liderstvu i profesionalnom razvoju žena u Crnoj Gori“.

Konferenciju su organizovali Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Međunarodna organizacije rada (ILO), u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Direkcijom za razvoj MSP – Ministarstvo ekonomije i Asocijacijom poslovnih žena Crne Gore u hotelu Podgorica, 21.07.2017 godine.
Uvodnim izlaganjima, u okviru svečane ceremonije otvaranja, učesnicima skupa obratili su se: Suzana Radulović, generalna sekretarka Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) koja je istakla da je veoma važno slijediti dobru praksu i koliko je važan liderski položaj žena.
Katarina Crnjanski-Vlajčić, predstavnica Međunarodne organizacije rada (ILO).
Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost – Skupština Crne Gore, navela je da je veoma važna rodna ravnopravnost i značaj ekonomskog osnaživanja žena.
Vukica Jelić, državna sekretarka – Ministarstva rada i socijalnog staranja istakla je da je važan ekonomski razvoj, i veoma je bitan kvalitet ljudskih resursa.
Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava navela je da je ekonomski jaka žena žena koja sebe ostvaruje, osvješćuje i osnažuje.
Aleksandar Pavićević, direktor Direkcije za razvoj MSP – Ministarstvo ekonomije
Ljubica Kostić-Bukarica, predsjednica Asocijacije poslovnih žena Crne Gore.
U nastavku, u panelu o stanju i perspektivama profesionalnog razvoja žena, izlaganje je održala Marijana Camović, predsjednica Sindikata medija Crne Gore, koja je govorila o participaciji žena u menadžerskim strukturama medija i promjenama koje su se u toj oblasti desile poslednjih godina. Posebnu pažnju prisutnih izazvala su i poslednja dva izlaganja u kojima su predstavljene dobre poslovne prakse kompanija po pitanju podrške ženama menadžerkama i njihovom profesionalnom razvoju – Marjana Drašković, direktor sektora za podršku bankarskim operacijama u Societe Generale Montenegro i Milena Kalezić, direktorica PR Centra.
Predstavnica UPCG Zvezdana Oluić upoznala je prisutne sa rezultatima istraživanja o ženama u menadžmentu kompanija u Crnoj Gori koje je UPCG sprovela u saradnji sa agencijom E3 Consulting, u periodu od 1. do 26. juna 2017. god, na uzorku od 100 preduzeća. Takođe, ona je predstavila i brojne aktivnosti koje će UPCG realizovati do kraja godine, u okviru projekta koji sprovodi sa ILO, u cilju promocije žena menadžerki i podrške njihovom profesionalnom razvoju, kao i pružanja doprinosa budućem djelovanju kompanija u dijelu usvajanja politika i pokretanja inicijativa koje će omogućiti veće učešće žena u različitim strukturama i na najvišim nivoima upravljanja u kompanijama u Crnoj Gori.