m!M na okruglom stolu povodom zdravstvene zaštite djece

Okrugli sto na temu “Izazovi u zdravstvenoj zaštiti djece koja su dugoročno hospitalizovana u kontekstu psihosocijalne pomoći i podrške u procesu liječenja i ozdravljenja”, održan je 19.02.2018. godine u Podgorici.

Hospitalizacija je traumatsko iskustvo i za dijete i za porodicu. Postoje načini da se hospitalizacija olakša kako djeci, tako i roditeljima, i zdravstveni radnici mogu imati zapaženu ulogu u tome, poruka je okruglog stola.

NVO “Fenix” sprovela je anketu sa roditeljima djece koja su se liječila od kancera i na pitanje šta je za njih bilo najteže tokom liječenja, dobili su identične odgovore – strah od ishoda liječenja, vođenje djeteta u operacionu salu, bolne terapije koje se izvode bez anestezije i svakodnevno vađenje krvi.

“Šta je njega usmjerena djecom i porodicom? Redefinisanje odnosa u zdravstvenoj zaštiti. Akcenat je na zajedničkom radu sa pacijentom i porodicom svih uzrasta, na svim nivoima zaštite i u svim zdravstvenim institucijama”, objasnila je Dijana Stojanović, predsjednica NVO Fenix Crna Gora.

Na naše pitanje da li roditelji sami traže psihološku pomoć i da li ima dovoljno psihologa u bolnici, dobijeni su poražavajući odgovori.
Iz “Feniksa” su saopštili da postoji samo jedan psiholog na dječijem odjeljenju, te da pomenuta NVO plaća psihologa koji radi honorarno. Takođe, naveli su da postoji i onlajn savjetovalište za roditelje.

Projekat “Jačanje međusektorske saradnje u sistemu zdravstvene zaštite djece i mladih” finansiran je kroz program malih grantova u okviru projekta “HealthUP – Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva”, uz podršku Evropske unija kroz projekat ‘Civil Society Facility Montenegro Programme IPA 2014.