m!M na okruglom stolu

Socijalni radnici imaju kapaciteta i znanja,zaključak je ovog radnog sastanka. Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu je, za kratko vrijeme, izdao više od 40 licenci stručnim radnicima iz centara i ustanova socijalne i dječije zaštite, a licence za rad stručnog radnika obnavlja se u roku od šest godina.

 

Sastanak je organizovala Iris mreža-mreža civilnog društva pružalaca socijalnih servisa, 22 februara 2018. godine u Podgorici, sa predstavnicima Direktorata za socijalnu i dječiju zaštitu i Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu.

„Smatramo da imamo dovoljno kapaciteta, znanja i iskustva i ono što očekujemo u nerednom periodu je da imamo akreditovane programe u Crnoj Gori. Svrha svega ovoga je da utvrdimo standarde za rad u socijalnoj i dječjoj zaštiti, da podignemo standard i stručnost stručnih radnika koji se bave ovom izuzetno osjetljivom problematikom“, ocijenio je direktor Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Drago Spaić.

Predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Bojana Miletić, objasnila je da je za uspostavljanje neke usluge prvo potrebno dobiti licencu za obavaljanje djelatnosti, koja se dobija u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Usluge socijalne zaštite u zajednici osim javnih ustanova, mogu pružiti i NVO, ali Zakon o socijalnoj zaštiti uspostavlja ambiciozan sistem lincenciranja, koji osim unutrašnjih ljudskih i tehničkih kapaciteta, zahtijeva i stručan kadar obučen u skladu sa akreditovanim programima obuke. Postojanje mogućnosti da različite organizacije pružaju usluge socijalne zaštite, zahtijeva i potrebne mehanizme za održavanje i unapređenje sistema kvaliteta i regulatorne mehanizme, koji omogućavaju funkcionisanje takvog sistema. Te mehanizme čine : licenciranje organizacija koje pružaju usluge socijalne zaštite, lincenciranje stručnih radnika koji pružaju usluge, areditacije programa obuke i programa pružanja usluga socijalne zaštite.

Imajući u vidu da najveći broj usluga socijalne zaštite u Crnoj Gori pružaju nevladine organizacije, razumijevanje kriterijuma i standarda za usluge socijalne zaštite i procjena primjenjivosti tih standarda u organizacijama civilnog društva prvi je preduslov u stvaranju prulaliteta pružalaca usluga i funkcionisanju takvog sitema.