m!M na otvaranju sajma Summer Job 2018

Turizam je privredna grana koja ima mogućnost da obezbijedi zapošljavanje za veliki broj studenata i veliki broj ljudi, zaključeno je na otvaranju 11. po redu sajma sezonskog zapošljavanja „Summer job“ koje je održano u multimedijalnoj sali Sportsko-kulturnog centra Univerziteta Crne Gore, a kojem je prisustvovala predstavnica nevladine organizacije Mladiinfo Montenegro.

 

„Zbog značaja sezonskog zapošljavanja, radi razvoja turizma kao privredne grane Crne Gore i prepoznavajući važnost usavršavanja mladih kadrova odlučili smo se za projekat Summer Job koji već postaje tradicionalan i na naše zadovoljstvo realizuje se već 11. godinu“, istakla je predsjednica studenskog parlamenta Univerziteta Crne Gore Sara Arijana Serhatlić.

Ona je dodala da će se kao i ranijih godina sajam održati u tri grada i to: Podgorici, Kotoru i Bijelom Polju, a sve to da bi mladi iz sve tri regije imali mogućnost zapošljavanja.
„11. realizacija ovog projekat svjedoči o doprinosu kvalitetu imajući u vidu da su upravo mladi ljudi stub održivog društva i jednog modernog društva“, kazala je Serhatlić.
Ona je istakla da je ove godine 50 poslodavaca otvorilo vrata svojih kompanija i preduzeća za naše studente i maturante iz svih djelova Crne Gore. Takođe je dodala da će poslodavci imati priliku da svoja preduzeća prezentuju u sva tri grada ili u jednom ili dva grada u zavisnosti od toga gdje smatraju da će naći najbolji profil studenata i maturanata.

„Ove godine očekujemo više hiljada mladih, te bolje rezultate nego prošle godine kada smo imali predatih preko 7000 CV-ja i zaposlenih preko 500 mladih“, dodala je Serhatlić.

Prorektorka Univerziteta Crne Gore Đurđica Perović čestitala je organizatorima na uspješnoj realizaciji ovogodišnjeg sajma.

„Inicijativa studenata koja je pokrenuta prije 11 godina odraz je prepoznavanja potrebe da se objedinjavanje znanja, vještina i kompetencija može uspješno realizovati samo u sadejstvu formalnog obrazovanja i praktičnih vještina“, rekla je Perović.

Ona je dodala da je univerzitet Crne Gore prepoznao značaj uvođenja praktične nastave u sistem obrazovanja pa je novi ciklus ispratio potrebe sticanja praktičnih znanja studenata koji se realizuju u saradnji sa velikim brojem preduzeća i javnih ustanova u Crnoj Gori.

„Kao izraz sistemskog pristupa u ovom pravcu na univerzitetu je osnovan i Karijerni centar koji zajedno sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore organizujje radionice za obučavanje studenata i pripremanje za tržište rada“, istakla je Perović.

Mubera Kurpejović iz Ministarstva prosvjete Crne Gore je takođe čestitala na organizatorima na uspješnoj realizaciji projekta Sumer Job i izrazila zadovoljstvo što je u ime ministarstva dio jednog ovakvog projekta.

„Projekat Summer Job promoviše aktivno traženje posla i zato je imao i imaće podršku Ministarstva prosvjete i u narednom periodu. Aktivno traženje posla doprinosi i samorazvoju ličnosti, a istovremeno i unapređenju ekonomskih prilika u Crnoj Gori imajući u vidu da na taj način ostavlja manje prostora za stranu radnu snagu i izdavanje većeg broja radnih dozvola stranim državljanima“, smatra Kurpejović.

Ona misli da naša država ima jako kvalitetan kadar sa visokim i srednjim obrazovanjem koji može odgovoriti potrebama tržišta rada.

Suljo Mustafič ispred Zavoda za zapošljavanje kazao je da Zavod već duži niz godina uspješno sarađuje sa organizatorima sajma, a da se problem nezaposlenosti mora rješavati zajedničkim djelovanjem države i drugih institucija.

„Zavod se zalaže za veće aktiviranje domaće radne snage i u tom cilju kreiramo mjere podsticaja njihove konkuretnosti na tržištu rada. Važno je da slobodna radna mjesta učinimo prije svega dostupnim domaćoj radnoj snazi, u tom cilju koristimo sve mehanizme kako bismo na kvalitetniji način spojili tražioce posla sa poslodavcima“, saopštio je Mustafić.

On je dodao da su sajmovi kao što je sajam sezonskog zapošljavanja Summer Job jedan od tih mehanizama.

Ove godine svoje učešće na sajmu je uzelo 50 poslodavaca iz oblasti turizma i privrede.