mladiinfo

m!M na sajmu socijalnog preduzetništva u Podgorici

Socijalno preduzetništvo je bitan aspekt razvoja svakog društva, saopšteno je na konferenciji „Smart Start“ koja je održana 22. decembra 2017. godine u šoping centru Mall of Montenegro. Događaj je organizovao Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, a istom je prisustvovala i predstavnica nevladine organizacije Mladiinfo Montenegro.

 

Na događaju su predstavljene su nevladine organizacije koje su pohađale obuku u okviru „Smart Start” projekta.

Predstavnica Ministarstva ekonomije Lidija Radović predstavila je koncept Biznis karavana, u okviru kojeg će tim Ministarstva zajedno sa ministarkom obilaziti sve gradove, a zainteresovani preduzetnici će imati priliku da postave pitanja u vezi sa preduzetništvom.

Ona je takođe dodala da će Ministarstvo uspostaviti pult za informisanje kako bi svi zainteresovani mogli da dođu i da se informišu o programima koji su u ponudi, a koji će im pomoći da razviju svoje biznis ideje.

Predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja pozdravio je inicijativu Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj koja se odnosi na ovu značajnu, ali i nedovoljno integrisanu temu u našem području.

On je kazao da Crna Gora, kao i sve zemlje našeg regiona, nije svjesna potencijala jednog socijalnog preduzetništva, te naglasio da socijalno preduzetništvo predstavlja glavni pokretač društvenih inovacija.

„Cilj socijalnog preduzetništva jeste da se bavi prepoznavanjem i rješavanjem socijalnih potreba kao što su siromaštvo, nezaposlenost i socijalna isključenost.“

On je takođe dodao da koncept socijalnog preduzetništva u našoj zemlji nije obuhvaćen kroz zakonske okvire ili kroz kreiranje strateških planova, ali da su planirane mnoge aktivnosti kada je u pitanju ova tema u narednom periodu.

„Razvoj socijalnih preduzeća u Crnoj Gori takođe može biti pokretač za razvoj lokalnih samouprava i generator kreiranja novih radnih mjesta, posebno za najranjiviju kategoriju stanovništva, što će doprinijeti smanjenju siromaštva kroz iskorišćavanje potencijala u zajednici.“

Pored toga, on je dodao da razvoj socijalnog preduzetništva u našoj zemlji može doprinijeti rješavanju strateških ciljeva – siromaštvo, socijalna kohezija, povećanje zapošljivosti i mnogi drugi. Da bi se došlo do ostvarivanja boljeg zakonodavnog okvira, potrebno je uraditi analizu situacija i potreba, te odrediti ciljne grupe.

Zorana Marković, predstavnica Centra za razvoj nevladinih organizacija predstavila je onlajn platformu „Proizvodi se.me“ koja je namijenjena promociji socijalnog preduzetništva. Ona je kazala da je ova organizacija – kada je tema socijalnog preduzetništva u pitanju – radila na tri ključna segmenta bitna za razvoj istog.

„S jedne strane smo radili na ovom segmentu koji se tiče javnog zagovaranja samog koncepta i u saradnji sa institucijama – kako na državnom, tako i na lokalnom nivou – pokušali da se dovede u neke zakonske okvire; bilo da se radi o zakonu, strategiji ili nekom drugom načinu na koji će se ovo formulisati u našem društvu.“

Ona je takođe dodala da veliki broj nevladinih organizacija odlučuje da osnuje svoje socijalno preduzeće namijenjeno ciljnoj grupi koja je inače u fokusu njihovog djelovanja.

Bojana Kalezić iz Montenegro Biznis Alijanse predstavila je prethodne aktivnosti, kao i aktivnosti koje su planirane u narednom periodu. Pored nje, predstavnik Investiciono razvojnog fonda je takođe predstavio svoje aktivnosti i neke od daljih aktivnosti koje će se preuzeti u narednom periodu.

U drugom dijelu događaja, deset organizacija koje su bile dio programa dobile su grantove koje mogu da koriste za unapređenje svojih biznis ideja, a na kraju su organizacije spojene sa mentorima koji su im dodjeljeni.