M!M održao radionicu na Podgoričkom sajmu knjiga

NVO Mladiinfo Montenegro u okviru 12. međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja 8. maja održala je radionicu pod nazivom “Kako napisati dobru biografiju”.
Radionica je imala za cilj da pomogne svim zainteresovanim pojedincima da nauče kako da na brz i efikasan način napišu kvalitetan i dobar CV. Prisustvovalo je petnaestak srednjoškolaca, a radionicu je održala predsjednica nevladine organizacije Mladiinfo Montenegro, Milica Žugić.
“CV je skraćenica za latinski izraz Curriculum što u prevodu znači tok, i izraz Vitae – odnosno život, pa je i značenje životopis. Biografija je zvanični, pisani oblik lične promocije, a može se reći i lične reklame” , kazala je Žugić.
Ona je objasnila da CV mora biti jednostavan, kratak, sažet i koncizan.
Mladi ljudi su mogli da nauče na koji način se mogu izdvojiti iz mase, odnosno kakav CV zapravo treba da bude, koje informacije uključuje. Takođe su dobili i praktične savjete kako da napišu dobru biografiju. Radionica je obuhvatila i Europass – evropsku formu za pisanje CV-ja, kao i analizu sopstvenih snaga, slabosti, prilika i potencijalnih opasnosti. Prisutni mladi naučili su kako da procijene koje vještine posjeduju, a koje treba da unaprijede, kao i na koji način.