m!M počeo realizaciju tri projekta

NVO Mladiinfo Montenegro od 01. jula započela je realizaciju tri projekta u okviru javnih radova, koje finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. 
Dva će trajati naredna tri mjeseca, a riječ je o projektima „Edukacijom do veće zapošljivosti Roma“ i „www.mladiinfo.me – prilika za mlade“, dok će treći „Prave vrijednOStI” trajati četiri mjeseca. 
U okviru projekta “Edukacijom do veće zapošljivosti” uključena su dva lica romske i egipćanske nacionalnosti, a sam projekat ima za cilj zapošljavanje Roma i Egipćana i povećanje njihovih vještina i znanja. Korisnici će pohađati obuku o novinarstvu i engleskom jeziku, prevoditi tekstove sa engleskog na naš jezik, pisati tekstove i objavljivati ih na sajtu www.mladiinfo.me, učestvovati u evaluaciji i pisati mjesečne izvještaje o sopstvenom napretku.
Drugi „www.mladiinfo.me – prilika za mlade”, takođe, uključuje dva lica, i to lica koja su na evidenciji Biroa rada i spadaju u teže zapošljive kategorije, a sam cilj projekta je povećanje njihovih vještina i znanja.
Oni će se obučavati za traženje prilika za usavršavanje mladih (stipendije, konkursi, grantovi, seminari, treninzi, škole…), za prevod sa engleskog na crnogorski jezik i za pisanje kratke osnovne novinarske forme – vijesti. Takođe, učesnici će se baviti prevođenjem i pisanjem, što će podići njihov nivo znanja engleskog jezika, ali i nivo informisanosti o različitim prilikama koje im se nude za usavršavanje, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
I posljednji “Prave vrijednOStI” zapošljava pet lica koja će kroz ovaj javni rad pružiti pomoć i podršku osobama sa invaliditetom uključenim u gore navedenom projektu.
Osnovni cilj projekta je podizanje svijesti o potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom, zapošljavanje osoba koje spadaju u teže zapošljive kategorije, povećanje vještina i znanja osoba iz teže zapošljivih kategorija i olakšano funkcionisanje osoba sa invaliditetom.
Na samom početku javnog rada asistenti su imali obuku kako da postupaju i komuniciraju sa osobama sa invaliditetom. A oni će uz navedene pružati pomoć OSI oko dolaska i odlaska na posao/obuku, pomoć prilikom boravka u kancelariji (izvođenje na pauzu, odlazak u toalet i slično), pomoć prilikom obavljanja radnih zadataka (prevod i pisanje tekstova), pomoć prilikom obuke (učenje engleskog jezika, rada na računaru i administrativnih poslova), nedjeljna evaluacija rada sa OSI koordinatorom i pisanje mjesečnih izvještaja o napretku OSI.

Sva lica zaposlena preko tri navedena projekta angažovana su u našoj kancelariji u Podgorici i radiće 40 sati nedeljno.