M!M Potpisao ugovor u okviru projekta “Misli lokalno – djeluj lokalno!”

U okviru projekta “Misli lokalno – djeluj lokalno!” – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou, Centar za građansko obrazovanje (CGO) je desetog oktobra potpisao ugovore sa organizacijama civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva, putem prvog poziva, u okviru konkursa za podršku projektima ovih organizacija u Crnoj Gori za 2016. godinu.

NVO Mladiinfo Montenegro, NVO Aktivna zona i NVO ATAK dobili su sredstva u ukupnom iznosu od 18,000 eura, za projekte koji na različite načine adresiraju pitanje korupcije i direktno uključuju građane u narednih pet mjeseci.

Projekti se realizuju u Podgorici, Danilovgradu, Cetinju i Nikšiću, a imaju za cilj da doprinesu razvoju učešća civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori.

Takođe cilj ovog projekta je i unaprijeđenje kapaciteta manjih organizacija civilnog društva u Crnoj Gori u praćenju antikoruptivnih strategija i aktivnosti na lokalnom nivou kroz razmjenu informacija, iskustava, ali i finansijsku podršku.

Prilikom potpisivanja ugovora Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, istakla je da je korupcija i dalje veliki problem u društvu sa kojim se institucije nedovoljno i nevoljno bave, i da je u nekim oblastima pretvorena u obrazac ponašanja. Ona je dodala da je od značaja da se radi na ohrabrivanju građana da budu proaktivni, kao i da je značajno da se to odvija u zdravom političkom i demokratskom okruženju.

Miguel Magro Gomez , predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori, izrazio je zadovoljstvo što je Delegacija mogla podržati ovaj projekat CGO-a. On je ukazao na značaj kontinuiranog podizanja svijesti javnosti o važnosti borbe protiv korupcije. Gomez je naveo da se Crna Gora suočava sa brojnim izazovima u ovoj oblast i izrazio je očekivanje da će projekat ojačati borbu protiv korupcije na loalnom nivou kroz inovativne aktivnosti civilnog društva.

Nakon što su potpisani ugovori, predstavnici organizacija čiji su projekti podržani – Milica Žugić, predsjednica NVO Mladiinfo Montenegro, Miloš Marković, izvršni director NVO Aktivna zona i Dragana Tripković, predsjednica Upravnog odbora NVO ATAK su predstavili svoje projektne ideje i izrazili zahvalnost CGO-u i Delegaciji EU.
img_8748

img_8761

img_8776